Bevorder de gezondheid van mensen

Health & Social Work

Zoek je van nature verbinding en wil je werken met mensen, jong of oud, in wellicht kwetsbare situaties? Wil je leren hoe je de veerkracht van deze mensen bevordert? En hoe je zorgt dat ze hun gezondheid op peil houden? Dat kan bij deze voltijd-opleiding. We laten zien hoe je het eigen netwerk van mensen inzet om hun gezondheid te bevorderen. Als je het verschil wilt maken voor anderen, is de opleiding Health & Social Work een goede optie voor jou.

Associate degrees Academie Health & Social Work

Health & Social Work heeft 3 uitstroomprofielen

Tijdens de opleiding kies je voor een van deze profielen. Zo kun je je specialiseren.

In het kort

Hbo in 2 jaar

De opleiding Health & Social Work duurt 2 jaar. Dan ben je Associate degree en heb je een diploma op hbo-niveau.

Programma

We leiden je breed op als gezondheidscoach. Positieve gezondheid staat centraal waarbij je uitgaat van de sterke punten van de mens.

Stage en projecten

Je loopt 2 dagen per week stage. Het laatste half jaar zijn dat er 4. De andere dagen volg je lessen en werk je aan projecten.

De opleiding

We leiden je breed op als gezondheidscoach. Je leert wat belangrijk is om deze rol uit te kunnen oefenen. Je maakt kennis met de verschillende doelgroepen en leert hoe je hierbij kunt aansluiten. Positieve gezondheid staat centraal waarbij je uitgaat van de sterke punten van de mens en hulp in zijn eigen netwerk.

In deze praktijkgerichte opleiding werk je samen met andere studenten en onder begeleiding van ervaren docenten. Zowel in het eerste als het tweede jaar loop je stage. Je werkt aan opdrachten in de praktijk waarbij je gebruikmaakt van de theorie en vaardigheden die je krijgt aangeboden door (gast)docenten. En natuurlijk leer je ook van de ervaringen die medestudenten opdoen.

Daarnaast werk je aan je persoonlijke ontwikkeling. Je kijkt kritisch naar je eigen handelen, je leert wat je sterke en zwakke punten zijn en hoe jij je straks als gezondheidscoach of als preventief gezondheidswerker profileert. Tijdens deze opleiding geef je zelf aan wat je wilt leren, hoe je wilt leren en in welke richting jij je wilt specialiseren.

Waarom een Associate degree Health & Social Work?

De opleiding is ontwikkeld op basis van ervaringen en behoeften uit de praktijk. Als H&SW’er heb jij een unieke en nieuwe rol in het sociale werkveld. Waar een wijkverpleegkundige, een huisarts of maatschappelijk werker de hulpvraag van een individu of groep bekijkt vanuit zijn eigen discipline, ben jij breed opgeleid waardoor je naast hen staat en een vrije rol hebt. Hierdoor heb jij het overzicht en zie jij kansen om verbindingen te leggen tussen mensen, hun netwerken en professionals. Jij overziet het geheel en kunt diverse hulpvragen aan elkaar verbinden. Samen met de betrokken professionals, realiseer jij als kartrekker de oplossing voor het vraagstuk. Jij ziet wat er ontbreekt in het werkveld om het probleem op te lossen en hebt daarvoor ook de vaardigheden, kennis en contacten.

Programma en stage

In het eerste jaar staat het werken met het individu centraal. Je leert:

  • het netwerk van een burger in kaart brengen, zodat je ziet welke krachten je kunt aanboren om de gezondheid van de burger te vergoten. 
  • verschillende gesprekstechnieken zodat je bij iedereen aansluiting vindt qua communicatie en de vraag van de burger helder krijgt. 
  • psychiatrische ziektebeelden herkennen, zodat je weet hoe je moet handelen. 
  • planmatig handelen, waardoor je mogelijke oorzaken van gezondheidsproblemen in kaart kunt brengen en hier de juiste interventies op kunt toepassen.

Stage: Je loopt dit eerste jaar 2 dagen per week stage, op maandag en dinsdag.

In en met groepen werken staat centraal. Je leert hoe je een wijkscan maakt en hoe je signalen van (gezondheids)problemen in een specifieke groep of wijk kunt omzetten in een preventie- of verbeterplan.

Stage: In het eerste semester loop je 2 dagen per week stage en werk je aan beroepsproducten.

Het tweede semester loop je 4 dagen stage voor je afstuderen. Dat betekent dat je actie-onderzoek doet in de praktijk. Je gaat aan de slag met een actueel vraagstuk en werkt aan verbetering, verandering of vernieuwing in de beroepspraktijk.

Toelating

Check of je voldoet aan de toelatingseisen. Alleen dan kun je starten met deze voltijdopleiding.

De Associate degrees Academie is een samenwerking tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences. Als je je aanmeldt via Studielink moet je aanvinken wie de aanbieder is van de opleiding. Bij deze opleiding is dat HZ University of Applied Sciences.
Met een mbo 4-opleiding ben je automatisch toelaatbaar voor deze opleiding.
Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.
Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.

Je bent 21 jaar of ouder en voldoet niet aan de toelatingseisen. Dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek, afgenomen door Aob Compaz. Dit kost € 310. Lees hoe je dit in gang zet.

Na de opleiding

Jij gaat als gezondheidscoach of preventief gezondheidswerker aan de slag binnen een gemeente of brede welzijnsorganisatie. Ook kun je als zelfstandig werkend professional aan de slag in het domein van preventie en gezondheid. Je werkt bijvoorbeeld vanuit een wijkcentrum waar je aanspreekpunt bent voor bewoners en verbindingen legt met bestaande voorzieningen. Bij behoeften of vragen waar (nog) geen voorzieningen voor bestaan, ga je actief aan de slag om deze te creëren. 

Een beeld van je taken:
 

  • Je observeert, signaleert en acteert om de veerkracht en zelfstandigheid van mensen te vergroten.
  • Met verschillende gesprekstechnieken en -houdingen maak je hulpvragen concreet  en stel je samen een plan van aanpak op. Om dit plan te kunnen maken, breng je een sociaal netwerk in kaart en versterkt ofverbreedt het.
  • Je vergaart kennis van en inzicht in maatschappelijke vraagstukken, wijkgericht werken en het werken met groepen.
  • Je zoekt kansen om de mensen die je helpt krachtiger te maken.
  • Je gebruikt je kennis van verschillende psychiatrische ziektebeelden.
  • Je signaleert mogelijkheden tot verandering of vernieuwing en zet deze signalen kunt om in een concreet preventie- of verbeterplan.

Doorstuderen

Na deze opleiding kun je ervoor kiezen om door te studeren aan een bacheloropleiding. Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences bieden jou mogelijkheden om door te stromen naar een bacheloropleiding met een maatwerkprogramma. Dat betekent dat je met een op maat gemaakt tweejarig programma van 120 studiepunten je bachelordiploma kunt halen na je Associate degree. 

branding-blue

Heb je vragen?

Heb je een vraag over een van onze Associate degrees? Neem dan gerust contact met ons op. Ook voor algemene vragen over je studie!

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
van 08:30 tot 16:30