Over Ad-Academie

Onderwijs en kwaliteit

Onderwijskwaliteit is een van de thema’s in onze ambitie. Wij gaan voor goed onderwijs en al onze opleidingen hebben dan ook een NVAO-accreditatie. Op deze pagina lees je wat dat precies inhoudt. Verder vind je hier ook onze topopleidingen en een link naar de onderwijsvisie.

 

 

Associate degrees Academie werkt samen met Roc's voor een goede aansluiting met het mbo.

NVAO-geaccrediteerd

Al onze Associate degrees zijn geaccrediteerd en hebben een keurmerk van de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Dat betekent dat ze beoordeeld zijn door onafhankelijke deskundigen en dat de kwaliteit voldoet aan de maatstaven van de overheid. Kortom: je krijgt een erkend diploma als je bij ons afstudeert. De rapporten van de NVAO zijn openbaar en geven je een goed beeld van onze opleidingen. Je vindt hier de verslagen van de ontwikkelgesprekken en de NVAO-rapportages van elke opleiding zodra die er zijn.


Associate degree Human Resource Management

Verslag ontwikkelgesprek

 
Lachende student Ad-academie naast zegel Topopleiding Lachende student Ad-academie naast zegel Topopleiding

Topopleidingen

Maar liefst 3 van onze opleidingen kregen dit jaar het kwaliteitszegel topopleiding in de Keuzegids hbo 2023. Het gaat om Engineering, Human Resource Management en Health & Social Work. Het betekent dat deze hbo-opleidingen hoog scoren in hun categorie. Zo waarderen studenten bijvoorbeeld de fijne sfeer en de kwaliteit van de docenten. Daarnaast scoren de 3 hoog op ‘voorbereiding loopbaan’. 

De Keuzegids hbo 2023 is een onafhankelijke gids die de kwaliteit van opleidingen in Nederland beoordeelt en vergelijkt. Het doel is om jou een goed beeld te geven, zodat je een afgewogen studiekeus kunt maken. Je herkent onze topopleidingen aan het zegel.
Onderwijsvisie Associate degrees Academie: zelfverzekerde professionals die strategie en operatie met elkaar verbinden Onderwijsvisie Associate degrees Academie: zelfverzekerde professionals die strategie en operatie met elkaar verbinden

Onderwijsvisie

Onze afstudeerders zijn professionals op niveau 5: praktijkgericht, wendbaar en veerkrachtig. Ze zijn gericht op leren, hebben invloed op hun eigen leerproces en op het optimaal benutten van hun talenten en kwaliteiten. Het zijn professionals met een nieuwsgierige, onderzoekende, ondernemende en verantwoordelijke houding, die keuzes durven te maken en voorbereid zijn op de arbeidsmarkt en de toekomst.

Zo maken wij het waar

Met:
  • praktijkgericht onderwijs, co-creatie met het werkveld en echte praktijkvraagstukken
  • verbinding met de maatschappij
  • blended Learning; mix tussen offline en online leeractiviteiten
  • toetsing als leermiddel
  • continue feedback om het leerproces te monitoren
  • intensieve studentbegeleiding en ondersteuning door zowel docenten als Student Succes
  • uitstroomprofielen, leerroutes en vrije keuze modules, ter verbreding of verdieping
  • een opbouw in onderzoekende houding en in competentieniveau
  • een logische opbouw en samenhang in het curriculum, aan de hand van herkenbare leerlijnen
  • doorstroomprogramma’s naar bachelors