Over Ad-Academie

Onderwijs en kwaliteit

Onderwijskwaliteit is een van de thema’s in onze ambitie. Wij gaan voor goed onderwijs en al onze opleidingen hebben dan ook een NVAO-accreditatie. Op deze pagina lees je wat dat precies inhoudt. Verder vind je hier ook onze topopleidingen en onze visie op onderwijs.

 

 

Associate degrees Academie werkt samen met Roc's voor een goede aansluiting met het mbo.

Accreditatie

Al onze opleidingen zijn geaccrediteerd en hebben een keurmerk van de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Dat betekent dat ze beoordeeld zijn door onafhankelijke deskundigen en dat de kwaliteit voldoet aan de maatstaven van de overheid. Kortom: je krijgt een erkend diploma als je bij ons afstudeert.

Om de kwaliteit te bewaken legt de NVAO visitaties af. Het ontwikkelgesprek is daar onderdeel van. Dit gesprek gaat over mogelijke verbeteringen vanuit het ontwikkelperspectief. Hieronder vind je de verslagen van onze opleidingen die een ontwikkelgesprek hebben gehad.
 
Topopleiding Ad-Academie 2024 Topopleiding Ad-Academie 2024

Topopleidingen

Maar liefst 3 van onze opleidingen kregen dit jaar het kwaliteitszegel topopleiding in de Keuzegids hbo 2024. Het gaat om Built EnvironmentEngineering,  en Health & Social Work. Het betekent dat deze hbo-opleidingen hoog scoren in hun categorie. Zo waarderen studenten bijvoorbeeld de fijne sfeer en de kwaliteit van de docenten. Daarnaast scoren de 3 hoog op ‘voorbereiding loopbaan’. 

De Keuzegids hbo is een onafhankelijke gids die de kwaliteit van opleidingen in Nederland beoordeelt en vergelijkt. Het doel is om jou een goed beeld te geven, zodat je een afgewogen studiekeus kunt maken. Je herkent onze topopleidingen aan het zegel.
Onderwijsvisie Associate degrees Academie: zelfverzekerde professionals die strategie en operatie met elkaar verbinden Onderwijsvisie Associate degrees Academie: zelfverzekerde professionals die strategie en operatie met elkaar verbinden

Onderwijsvisie

Onze afstudeerders zijn professionals op niveau 5: praktijkgericht, wendbaar en veerkrachtig. Ze zijn gericht op leren, hebben invloed op hun eigen leerproces en op het optimaal benutten van hun talenten en kwaliteiten. Het zijn professionals met een nieuwsgierige, onderzoekende, ondernemende en verantwoordelijke houding, die keuzes durven te maken en voorbereid zijn op de arbeidsmarkt en de toekomst.

Zo kijken wij naar ons onderwijs

We leiden op tot:

 • professionals op onderwijsniveau 5 die praktijkgericht, wendbaar en veerkrachtig zijn
 • professionals die gericht zijn op leren, invloed hebben op hun eigen leerproces en op het optimaal benutten van hun talenten en kwaliteiten
 • professionals die keuzes durven te maken
 • professionals met een nieuwsgierige, onderzoekende, ondernemende en verantwoordelijke houding
 • professionals die voorbereid zijn op de arbeidsmarkt en de toekomst


Dat doen we door

 • praktijkgericht onderwijs, co-creatie met het werkveld en vraagstukken van bedrijven in de regio
 • verbinding met de maatschappij
 • blended Learning; mix tussen offline en online leeractiviteiten
 • toetsing als leermiddel
 • continue feedback om het leerproces te monitoren
 • intensieve studentbegeleiding en ondersteuning door zowel docenten als Student Succes
 • Beroepsrichtingen, leerroutes en vrije keuze modules, ter verbreding of verdieping
 • een opbouw in onderzoekende houding en in competentieniveau
 • een logische opbouw en samenhang in het curriculum, aan de hand van herkenbare leerlijnen
 • doorstroomprogramma’s naar bachelors