Oog voor je omgeving

Zorg & Veiligheid

Zorg bieden aan wie het nodig heeft en tegelijkertijd de veiligheid voor de omgeving waarborgen. Dat leer je bij de opleiding Zorg & Veiligheid. Na deze Associate degree sta jij nog steviger in je schoenen.

Zorg en Veiligheid

 

Voltijd hbo

In 2 jaar

Start

September

Locatie

Roosendaal

De opleiding

Bij de opleiding Zorg & Veiligheid draait het om 2 dingen: zorg bieden en veiligheid waarborgen. Deze combinatie is nodig, omdat er een groep mensen is met een opeenstapeling van persoonlijke problemen met zowel een zorg- als een veiligheidscomponent. Denk aan verslaafden. De kans is groot dat deze groep  voor overlast zorgt of zelfs gevaarlijk gedrag vertoont. Hulp bieden aan deze mensen en oog hebben voor de risico’s vraagt om speciale vaardigheden. Deze komen allemaal aan bod bij onze opleiding. Je leert vroegtijdig signaleren, preventief handelen en ingrijpen als dat nodig is. Ook leer je hoe je kunt handelen in situaties waarbij sprake is van weerstand of agressie.


Leren door te doen

De opleiding is praktijkgericht. Dat betekent dat je veel stage loopt en op school werkt aan projecten. Zowel individueel als in groepjes. Tijdens de stages werk je samen met andere professionals en met de mensen om wie het gaat. Jij zorgt voor de verbinding. De kennis die je hiervoor nodig hebt, krijg je op school.

Past het bij jou?

Snap je dat een mens meer is dan alleen het gedrag dat je ziet? Dat is een goed begin als je kiest voor deze opleiding. Vind je het ook nog interessant om je te verdiepen in de oorzaken en omstandigheden van dit gedrag? En wil je leren hoe je kunt helpen of ingrijpen bij een crisis? Dan past deze opleiding vast goed bij jou.

Opbouw

Bekijk het programma en de stages van Zorg & Veiligheid in jaar 1 en 2.
Jaar 1 is verdeeld in 4 blokken en blok heeft een thema:
 1. De wijk
 2. De intramurale setting
 3. Van intramuraal naar de wijk
 4. Verbinding in de keten
In elk blok ga je aan de slag met:
 • Psychologie en sociologie
 • Recht en regelgeving
 • Samenwerkingsnetwerken
 • Gespreksvoering
 • Professionele weerbaarheid

Stage
In blok 2, 3 en 4 heb je een oriënterende stage.
Eerste half jaar
2 blokken met een ieder een eigen thema:
 • Crisis in de complexe casuïstiek
 • Regievoeren

In elk blok ga je aan de slag met:
 • Lijkt het op het eerste jaar?
 • Keuzemodules

Tweede half jaar
Je gaat afstuderen. Je laat zien dat je als beginnend zelfstandig beroepsbeoefenaar kunt functioneren.

Afstudeerstage
Een half jaar, minimaal 4 dagen per week.

Na de opleiding

Werken

Met deze opleiding ben je breed inzetbaar in het domein zorg- en veiligheid. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag in een gevangenis of een psychiatrische instelling. Maar ook bij instanties als verslavingszorg, jongerenwerk, vluchtelingenopvang en woningcorporaties hebben ze jou nodig. Je gaat daar aan de slag met thema’s als woonoverlast, onbegrepen gedrag, criminaliteit of verslaving.

Doorstuderen

Een Associate degree is een prima opstap voor een bachelor! Met op maat gemaakte programma's van Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences, haal je in 2 jaar ook nog je bacheloropleiding. Binnenkort vind je hier welke opleidingen dat zijn.

Uiteraard kun je ook doorstromen naar andere bacheloropleidingen. Hiervoor meld je je bij de examencommissie van de bachelor die je wilt gaan doen. Let op: in dit geval duurt je studie waarschijnlijk langer dan 2 jaar.

Aanmelden? Lees even dit!

Let op! Als je je wilt aanmelden voor Zorg & Veiligheid, kies je in Studielink voor de Associate degree Sociaal Werk.


Uitleg

Wij bieden Zorg & Veiligheid aan als track van de Associate degree Sociaal werk. Dat betekent dat je na deze opleiding een diploma Sociaal Werk ontvangt met een diplomasupplement: Zorg & Veiligheid.

Een track is een soort specialisatie binnen een opleiding, maar met een heel eigen programma en inhoud. Om die reden staat Zorg en Veiligheid ook apart genoemd op onze site.