Health & Social Work

Roosendaal

Introductie

Bevorder de veerkracht van mensen

Bij de Associate degree Health & Social Work (HSW) word je opgeleid voor een nieuw beroep waarin je werkt op het snijvlak van het gezondheidskundig, technologisch en het sociale domein. Startpunt is de definitie van gezondheid van M. Huber (2011). Die gaat uit van gezondheid als vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren. 

De opleiding

Samen met andere studenten en onder begeleiding van ervaren docenten werk je aan opdrachten uit de praktijk. Hierbij maak je gebruik van de theorie en vaardigheden die je krijgt aangeboden in de lessen en tijdens gastcolleges.   

Tijdens de opleiding leer je over de 7 rollen van de HSW’er en ga je aan de slag met de bijbehorende competenties. De rol van de gezondheidsbevorderaar staat centraal. 

Rollen

Competentiegebieden

Gezondheidsbevorderaar

Preventie analyseren

Verbinder    

Bevorderen/versterken van een netwerk

Communicator    

Communiceren met individuen, groepen of organisaties

Ondernemer    

Innovatief en ondernemend handelen

Reflectieve professional

Reflecteren op eigen handelen

Ontwerper    

Het formuleren van oplossingsrichtingen

Zorgverlener    

Het vaststellen en verlenen van laagcomplexe behandeling en zorg

Als HSW’er ben je de schakel tussen verpleegkundigen, sociaal werkers en medewerkers van de gemeente. Je werkt intersectoraal samen met partners en betrekt deze bij de gezondheidsbevordering van kwetsbare mensen. Je ontwikkelt en past interventies toe in het kader van preventie van gevoelens van betekenisloosheid, onmacht en eenzaamheid. Je richt je op het bevorderen van de veerkracht van de kwetsbare mens. Jouw actuele kennis, flexibiliteit en aanpassingsvermogen heb je nodig om de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in het domein van zorg en welzijn bij te houden.  

Waarom een Associate degree Health & Social Work?  

Onze omgeving verandert. Mensen blijven langer thuis wonen en het beleid is erop gericht om meer zorg en ondersteuning te verlenen in de eerstelijnszorg. Zowel thuis als in de wijken. Het gaat om het versterken van krachten van mensen in hun leefomgeving. Dat vraagt om een nieuwe vorm van zorg. We moeten leren onderzoeken welke (on)mogelijkheden mensen hebben in het kader van het bevorderen of in stand houden van hun gezondheid en welbevinden. 

De Ad Health and Social Work kun je ook volgen in Den Bosch

123
123
123

Programma

In jaar 1 maak je een leef- en ontwikkelplan van iemand. Dit doe je op basis van de 6 pijlers van de positieve gezondheid. Je voert het plan ook uit in de praktijk. Van oktober tot juni 2 loop je 2 dagen per week stage. Daarnaast krijg je les in verpleegtechnische vaardigheden, communicatie en Engels. 

Vakkenoverzicht

Blok 1 en 2

 • Beroepsproduct 1 + 2: analyse en plan
 • Verpleegtechnisch handelen
 • Communicatie: Reflectief luisteren, samenvatten en gespreksvoering
 • Engels
 • Reflecteren

Blok 3 en 4

 • Beroepsproduct 3: Uitvoeren
 • Verpleegtechnisch handelen
 • Communiatie: vertrouwensrelatie, netwerk en conflicthantering
 • Schriftelijke vaardigheden
 • Engels
 • Reflecteren

Voor een wijk, buurt of andere gemeenschap maak je een leef- en ontwikkelanalyse en een leef- en ontwikkelplan. Dit doe je op basis van de 6 pijlers van positieve gezondheid. Het plan voer je uit in de praktijk. Van oktober tot juni loop je 2 dagen per week stage. Daarnaast krijg je les in verpleegtechnische vaardigheden, communicatie en Engels.  

Vakkenoverzicht

Blok 1 en 2

 • Beroepsproduct 1: Gezondheidsprofiel 
 • Beroepsproduct 2: Preventie of verbeterplan
 • Verpleegtechnisch handelen
 • Engels

Blok 3 en 4

 • Beroepsproduct 3: Uitvoeren
 • Verpleegtechnisch handelen
 • Engels

Toelating

Check of je voldoet aan de toelatingseisen. Alleen dan kun je starten met deze voltijdopleiding.

Mbo 4 Alleen als je mbo-opleiding voldoende aansluit, ben je automatisch toelaatbaar voor deze opleiding.
Lees meer over de doorstroom van mbo naar hbo
Havo Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.
Vwo Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.

 

21+ toets

Je bent 21 jaar of ouder en voldoet niet aan de toelatingseisen. Dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek, afgenomen door Aob Compaz. Kosten zijn € 295. Neem vooraf contact op met de intakecoördinator. Hij helpt je met de procedure.

Aanbieder 

De Associate degrees Academie is een samenwerking tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences. In Studielink moet je aanvinken wie de aanbieder is van de opleiding. Bij deze opleiding is dat HZ University of Applied Sciences.

Na de opleiding

Je wordt opgeleid voor een beroep dat nog niet bestaat, maar waar wel veel vraag naar is. Je kunt in loondienst gaan werken bij een gemeentelijke of zorginstelling. Of je kunt aan de slag als zelfstandig werkend professional in het domein van preventie en gezondheid. Ook kun je in aangrenzende beroepen in de zorg, de technologie en het sociale domein gaan werken.

We ontwikkelen de opleiding samen met organisaties binnen het sociale en gezondheidskundige domein. Daardoor sluit de opleiding goed aan op de praktijk.