Health & Social Work

Roosendaal

Introductie

Bevorder de gezondheid van mensen

Wil jij je bezighouden met mensen in gezonde en in kwetsbare situaties? Hoe zorg je ervoor dat je hen in staat stelt voor zichzelf te zorgen en hun gezondheid op peil te houden? Hoe bevorder je de veerkracht van deze mensen? Als dit jouw interesse heeft, dan is de Associate degree Health & Social Work een goede optie voor jou.

Je wordt opgeleid tot gezondheidsbevorderaar of preventief gezondheidswerker. Je leert denken vanuit de beweging van positieve gezondheidszorg (M. Huber, 2011). Daarin wordt uitgegaan van gezondheid als vermogen van mensen om zich aan te passen en zelf de regie te voeren. Jij zorgt er straks voor dat mensen zelf mogelijkheden zoeken om voor zichzelf te kunnen zorgen. Als het nodig is, dan bied je zorg en ondersteuning. Ook ben je de schakel tussen burgers, vrijwilligers en professionals. 

Tijdens de opleiding leer je wat belangrijk is om je rol als gezondheidsbevorderaar uit te kunnen oefenen. Je leert bijvoorbeeld om de hulpvraag van iemand concreet te maken en een plan van aanpak op te stellen. Je leert hoe je dit duidelijk kunt communiceren en je weet hoe je contacten kunt leggen die nodig zijn. Je zoekt altijd naar kansen om de mensen die je helpt krachtiger te maken. Je leert alles over de anatomie van het menselijk lichaam. Je leert hoe je technologische hulpmiddelen kunt aanreiken aan mensen die dit nodig hebben zodat zij hiermee zelfstandig kunnen leven.

Ook leer je hoe je zorg kan verlenen: van laagcomplexe verpleegtechnische handelingen tot het voeren van gesprekken. Tijdens de opleiding leer je vaardigheden, zoals basiszorg, wondverzorging, het geven van medicatie, EHBO en reanimatie. Maar let op: je wordt geen verpleegkundige of verzorgende. Tijdens de opleiding haal je geen bevoegdheid voor het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Wel besteden we hier aandacht aan, omdat het jou in je werk gaat helpen om problemen vroegtijdig te signaleren en risico’s goed in te schatten.

Daarnaast werk je aan je eigen persoonlijke ontwikkeling. Je kijkt kritisch naar je eigen handelen, je leert wat je sterke en zwakke punten zijn en hoe jij je straks als gezondheidsbevorderaar of als preventief gezondheidswerker presenteert.

Waarom een Associate degree Health & Social Work?

Mensen willen graag zo lang en zo zelfstandig mogelijk leven. Als gezondheidsbevorderaar geef jij mensen inzicht in hoe zij dit het beste kunnen doen. Je onderzoekt welke mogelijkheden mensen hebben om hun gezondheid en welbevinden te bevorderen of in stand te houden. Je zet deze mensen zo veel mogelijk in hun eigen kracht, maar je geeft ze soms ook zorg en ondersteuning.

In deze praktijkgerichte opleiding werk je samen met andere studenten en onder begeleiding van ervaren docenten. Je werkt aan opdrachten uit de praktijk, waarbij je gebruikmaakt van de theorie en vaardigheden die je krijgt aangeboden in de lessen en tijdens gastcolleges. Je loopt het hele jaar door stage. De opleiding sluit aan op mbo niveau 4-opleidingen in de gezondheidszorg of de welzijnssector, maar biedt ook kansen voor mbo’ers (niveau 4) met een andere richting en praktische havisten. 

De Ad Health and Social Work kun je ook volgen in Den Bosch

123
123

Programma

In het eerste jaar staat het individu centraal. Op basis van een hulpvraag van een burger maak je een leef- en ondersteuningsplan zodat hij zijn gezondheid kan behouden of bevorderen. Je kiest de juiste, bestaande interventie om gevoelens van eenzaamheid, onmacht en betekenisloosheid van iemand te voorkomen.

In het tweede jaar draait het meer om groepen. In een groep speelt groepsdynamiek, interactie en niveauverschil een rol. Je werkt bijvoorbeeld met groepen ouderen in een wijk, kinderen met obesitas op een naschoolse opvang of met mensen met laaggeletterdheid.

Toelating

Check of je voldoet aan de toelatingseisen. Alleen dan kun je starten met deze voltijdopleiding.

Mbo 4 Alleen als je mbo-opleiding voldoende aansluit, ben je automatisch toelaatbaar voor deze opleiding.
Lees meer over de doorstroom van mbo naar hbo
Havo Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.
Vwo Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.

 

21+ toets

Je bent 21 jaar of ouder en voldoet niet aan de toelatingseisen. Dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek, afgenomen door Aob Compaz. Kosten zijn € 295. Neem vooraf contact op met de intakecoördinator. Hij helpt je met de procedure.

Aanbieder 

De Associate degrees Academie is een samenwerking tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences. In Studielink moet je aanvinken wie de aanbieder is van de opleiding. Bij deze opleiding is dat HZ University of Applied Sciences.

Na de opleiding

Je wordt opgeleid voor een nieuw beroep. De opleiding is ontwikkeld met organisaties binnen het sociale en gezondheidskundige domein. Jouw kennis en vaardigheden sluiten daardoor goed aan op de vraag vanuit instellingen en overheden uit de praktijk. Je kunt aan de slag in een organisatie of als zelfstandig werkend professional in het domein van preventie en gezondheid.

Doorstromen

Je kunt er ook voor kiezen om door te studeren aan een bacheloropleiding. Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences bieden jou mogelijkheden om door te stromen naar een bacheloropleiding met een maatwerkprogramma. Dat betekent dat je met een op maat gemaakt tweejarig programma van 120 studiepunten je bachelordiploma kunt halen na je Associate degree. 

Bekijk de mogelijkheden na deze opleiding