Health & Social Work

Associate degree, Roosendaal

Introductie

Bevorder de gezondheid van mensen

Zoek je van nature verbinding en wil je werken met mensen, jong of oud, in wellicht kwetsbare situaties? Wil je leren hoe je de veerkracht van deze mensen bevordert? En hoe je zorgt dat ze hun gezondheid op peil houden? Dat kan bij de voltijd opleiding Health & Social Work. Hier laten we zien hoe je het eigen netwerk van mensen inzet om hun gezondheid te bevorderen. Als je het verschil wil maken voor anderen, is de Associate degree Health & Social Work een goede optie voor jou.

Wat leer je? 

We leiden je breed op als gezondheidscoach. Je leert wat belangrijk is om deze rol uit te kunnen oefenen. Je maakt kennis met de verschillende doelgroepen en leert hoe je hierbij kunt aansluiten. Tijdens de opleiding staat positieve gezondheid centraal waarbij je uitgaat van de krachten en sterke punten van de mens en hulp binnen zijn eigen netwerk.

Je wordt een sociaal werker die observeert, signaleert en acteert om de veerkracht en zelfstandigheid van mensen te vergroten. Je leert verschillende gesprekstechnieken en -houdingen om de hulpvraag van iemand concreet te maken en om samen een plan van aanpak op te stellen. Om dit plan te kunnen maken, leer je een sociaal netwerk in kaart te brengen en dit te versterken of te verbreden. Je krijgt kennis van en inzicht in maatschappelijke vraagstukken, wijkgericht werken en het werken met groepen. Je zoekt altijd naar kansen om de mensen die je helpt krachtiger te maken. Verder is EHBO opgenomen in het onderwijsprogramma, net als kennis van verschillende psychiatrische ziektebeelden. Je doet onderzoek in de praktijk en leert hoe je mogelijkheden tot verandering of vernieuwing kunt signaleren en deze signalen kunt omzetten in een concreet preventie- of verbeterplan.

Hoe leer je? 

In deze praktijkgerichte opleiding werk je samen met andere studenten en onder begeleiding van ervaren docenten. Zowel in het eerste als het tweede jaar loop je stage. Je werkt aan opdrachten in de praktijk waarbij je gebruikmaakt van de theorie en vaardigheden die je krijgt aangeboden door (gast-)docenten en natuurlijk leer je ook van de ervaringen die medestudenten opdoen. 

Daarnaast werk je aan je persoonlijke ontwikkeling. Je kijkt kritisch naar je eigen handelen, je leert wat je sterke en zwakke punten zijn en hoe jij je straks als gezondheidscoach of als preventief gezondheidswerker profileert. Tijdens deze opleiding geef je zelf aan wat je wilt leren, hoe je wilt leren en in welke richting jij je wilt specialiseren.

Waarom een Associate degree Health & Social Work?

De opleiding is ontwikkeld op basis van ervaringen en behoeften uit de praktijk. Als H&SW’er heb jij een unieke en nieuwe rol in het sociale werkveld. Waar een wijkverpleegkundige, een huisarts of maatschappelijk werker de hulpvraag van een individu of groep bekijkt vanuit zijn eigen discipline, ben jij breed opgeleid waardoor je naast hen staat en een vrije rol hebt. Hierdoor heb jij het overzicht en zie jij kansen om verbindingen te leggen tussen mensen, hun netwerken en professionals. Jij overziet het geheel en kunt diverse hulpvragen aan elkaar verbinden. Samen met de betrokken professionals, realiseer jij als kartrekker de oplossing voor het vraagstuk. Jij ziet wat er ontbreekt in het werkveld om het probleem op te lossen en hebt daarvoor ook de vaardigheden, kennis en contacten.

De Ad Health & Social Work kun je ook volgen in Den Bosch.

Programma

In het eerste jaar staat het werken met het individu centraal. Je leert:

  • het netwerk van een burger in kaart brengen, zodat je ziet welke krachten je kunt aanboren om de gezondheid van de burger te vergoten. 
  • verschillende gesprekstechnieken zodat je bij iedereen aansluiting vindt qua communicatie en de vraag van de burger helder krijgt. 
  • psychiatrische ziektebeelden herkennen, zodat je weet hoe je moet handelen. 
  • planmatig handelen, waardoor je mogelijke oorzaken van gezondheidsproblemen in kaart kunt brengen en hier de juiste interventies op kunt toepassen.

Je loopt 2 dagen per week stage. Wat je leert kun je dus meteen inzetten in de praktijk.

Het werken in en met groepen staat centraal. Je leert hoe je een wijkscan maakt en hoe je signalen van (gezondheids)problemen in een specifieke groep of wijk kunt omzetten in een preventie- of verbeterplan. In het eerste semester loop je 2 dagen per week stage en werk je aan beroepsproducten.

Het tweede semester ga je afstuderen. Dat betekent dat je actie-onderzoek verricht in de praktijk. Je loopt dan ook 4 dagen stage per week. Je gaat aan de slag met een actueel vraagstuk en werkt aan verbetering, verandering of vernieuwing in de beroepspraktijk.

Reviews van studenten

Bekijk de ervaringen van studenten van de Associate degrees Academie.

Toelating

Check of je voldoet aan de toelatingseisen. Alleen dan kun je starten met deze voltijdopleiding.

Mbo 4 Met een mbo 4-opleiding ben je automatisch toelaatbaar voor deze opleiding.
Havo Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.
Vwo Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.

 

21+ toets

Je bent 21 jaar of ouder en voldoet niet aan de toelatingseisen. Dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek, afgenomen door Aob Compaz. Kosten zijn € 295. Neem vooraf contact op met de intakecoördinator. Hij helpt je met de procedure.

Aanbieder 

De Associate degrees Academie is een samenwerking tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences. In Studielink moet je aanvinken wie de aanbieder is van de opleiding. Bij deze opleiding is dat HZ University of Applied Sciences.

Na de opleiding

Jij gaat als gezondheidscoach of preventief gezondheidswerker aan de slag binnen een gemeente of brede welzijnsorganisatie. Ook kun je als zelfstandig werkend professional aan de slag in het domein van preventie en gezondheid. Je werkt bijvoorbeeld vanuit een wijkcentrum waar je aanspreekpunt bent voor bewoners en verbindingen legt met bestaande voorzieningen. Bij behoeften of vragen waar (nog) geen voorzieningen voor bestaan, ga je actief aan de slag om deze te creëren. 

Doorstromen

Je kunt er ook voor kiezen om door te studeren aan een bacheloropleiding. Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences bieden jou mogelijkheden om door te stromen naar een bacheloropleiding met een maatwerkprogramma. Dat betekent dat je met een op maat gemaakt tweejarig programma van 120 studiepunten je bachelordiploma kunt halen na je Associate degree. 

Bekijk de mogelijkheden na deze opleiding