Logistiek

Associate degree, Roosendaal

Introductie

Regel alles achter de schermen

De voltijd Associate degree Logistiek leidt je op tot een logistiek professional op hbo-niveau. Na deze tweejarige opleiding ben je een aanwinst voor bedrijven waar logistiek een belangrijke pijler is voor succes.

Jij

Je houdt van plannen en bent geïnteresseerd in het managen en stroomlijnen van logistieke processen. Later wil je aan de slag als pragmatisch en praktisch ingestelde leidinggevende. Je wilt de taal leren spreken van de directeur of de logistiek specialist, maar ook die van je collega’s op de werkvloer. 

De opleiding

Voor de ontwikkeling van ons onderwijs werken we samen met bedrijven. Hierdoor leer je vaardigheden die gevraagd worden in de praktijk. De opleiding is praktijkgericht. Met een groepje ga je op bezoek bij bedrijven om daar de opdrachten vanuit de opleiding op te lossen. Denk aan het logistiek verbeteren van een productieproces, het opnieuw inrichten van een magazijn of het organiseren van de distributie van e-commerce-leveringen.

Je bouwt vakkennis op en traint vaardigheden zodat je de verbinding kunt zijn tussen management, beleid en uitvoering. Je leert knelpunten signaleren, problemen analyseren en verbeteringen doorvoeren. En dat op een praktische wijze met een ‘hands-on’-mentaliteit. Je leert ook hoe je operatie en strategie kunt verbinden, waardoor je gesprekspartner bent voor zowel de uitvoerder als de ontwerper, directeur en de klant. 

Waarom een Associate degree Logistiek?

Organisaties hebben behoefte aan medewerkers op hbo-niveau die een brug vormen tussen de uitvoering en het management en beleid. Deze tweejarige opleiding biedt veel mogelijkheden op de arbeidsmarkt en daarnaast kansen om snel door te groeien in de sector. 

De Ad Logistiek kun je ook volgen in Den Bosch.

Programma

We starten in het eerste semester met de basiskennis en -vaardigheden van de Ad-professional in de verschillende domeinen: supply chain management, productie, warehousing, transport. Zo krijg je een beeld van de sector. We introduceren de 4 hoofddomeinen van de logistiek en brengen deze met elkaar in verband. Hierdoor komen studenten met een verschillende achtergrond op hetzelfde niveau van logistieke begrippen en modellen.

In semester 2 staan strategie, managementvaardigheden en recht en verdieping in het domein productiebesturing centraal. Je leert:

 • algemene bedrijfskundige managementtechnieken om de logistieke discipline te plaatsen binnen de strategische en marketingdoelen van een organisatie
 • managementvaardigheden zoals het schrijven van een onderzoeksrapport en presenteren
 • beginselen van recht

Daarnaast ga je het domein van de productiebesturing uitdiepen door in een productiebedrijf een verbeterplan op te stellen.

Het tweede jaar ga je werken in een functie op hbo-niveau bij het bedrijf waar je afstudeert. Daarnaast werk je aan je afstudeeronderzoek. 

In semester 3 werk je aan een verdieping van de domeinen warehousing en transport. Voor warehousing richt je een verbeterde lay-out en werkwijze van een magazijn in. Voor transport doe je een onderzoek naar de keuze in transportmodaliteiten. Voor beide domeinen maak je dus een analyse van een bestaande situatie en doe je een voorstel voor een nieuw ontwerp.

Het vierde semester draait om afstuderen. Je doet onderzoek in een van de logistieke domeinen: productie, warehousing of transport. En je werkt in het afstudeerbedrijf mee aan het plannen en coördineren van logistieke processen. 

Begeleiding

Je krijgt meteen een studieloopbaanbegeleider die gedurende de opleiding jouw aanspreekpunt is. Studenten met een ‘niet-logistieke mbo 4-opleiding’ krijgen het eerste half jaar begeleiding van een coach. Zij kunnen de opleiding goed volgen, omdat de eerste 3 blokken bestaan uit een introductie op de belangrijke modellen en technieken en op de domeinen van het logistieke werkveld. Deze 3 blokken bouwen ook voort op de kerntaken van de mbo-kwalificatiedossiers richting logistiek, groothandel en retail.

Bij het maken van beroepsproducten werk je met 2 of 3 andere studenten samen. Je coacht elkaar en leert reflecteren op je eigen ontwikkeling. Een docent begeleidt je hierbij. Ook bij studievraagstukken en loopbaanontwikkeling krijg je hulp. Daardoor leer je niet alleen het logistieke vak en werkveld kennen, maar werk je ook aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Tijdens de opleiding neemt de sturing steeds meer af en pak je meer zaken zelf op. Aan het eind van de opleiding functioneer je zelfstandig op Ad-niveau.

Toelatingseisen

Check of je voldoet aan de toelatingseisen. Alleen dan kun je starten met deze voltijdopleiding.

Mbo 4 Met een mbo 4-opleiding ben je automatisch toelaatbaar voor deze opleiding.
Havo Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.
Vwo Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.

 

21+ toets

Je bent 21 jaar of ouder en voldoet niet aan de toelatingseisen. Dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek, afgenomen door Aob Compaz. Kosten zijn € 295. Neem vooraf contact op met de intakecoördinator. Hij helpt je met de procedure.

Aanbieder 

De Associate degrees Academie is een samenwerking tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences. In Studielink moet je aanvinken wie de aanbieder is van de opleiding. Bij deze opleiding is dat HZ University of Applied Sciences.

Na de opleiding

De kansen voor professionals op Ad-niveau zijn groot. Bedrijven willen graag medewerkers met vakkennis die goed kunnen communiceren met verschillende mensen in het bedrijf. 

Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als teamleider bij een e-commerce-bedrijf. Je bent verantwoordelijk voor de orderafhandeling van de web-bestellingen. Je stuurt de processen en machines aan en probeert gezamenlijk met je medewerkers te zoeken naar verbeteringen. Je wilt alle bestellingen snel en efficiënt verwerken zodat de chauffeurs op tijd kunnen vertrekken. Dat lukt alleen als er echt teamwerk is en daar speel je als Ad’er een hoofdrol.

Ook kun je als logistiek planner aan de slag. Je zorgt er dan voor dat de productie of de distributie efficiënt ingepland wordt. Dat betekent dat je met behulp van planningssoftware een optimaal productie- of distributieschema maakt. Deze ga je vervolgens bespreken met het management en de teamleiders op de werkvloer. Ook hier speel jij door teamwerk een hoofdrol.

De taken van de afgestudeerde Ad’er

 • Signaleren van knelpunten in operationele logistieke processen.
 • Formuleren van logistieke verbetervoorstellen door deel te nemen aan verbeterteams, op basis van analyse (kwantitatief en kwalitatief). Daarbij houd je rekening met het bedrijfsbeleid en de belangen van stakeholders.
 • Leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van schakels in de keten. 
 • Realiseren van methodieken en verbeterde of nieuwe processen in de logistiek.
 • Plannen en coördineren van de uitvoering van logistieke werkzaamheden.
 • Zorgdragen voor de uitvoering en het beheer van logistieke processen.
 • Bewaken van de dagelijkse uitvoering van logistieke processen en bijstellen waar nodig.

Overzicht mogelijke beroepen 

Een aantal voorbeelden van beroepen bij bedrijven waar je na je opleiding zou kunnen starten:

 • Teamleider warehousing 
 • Productieplanner 
 • Voorraadplanner 
 • Shop floor controller 
 • Trouble shooter / lost en found-medewerker 
 • Transportplanner 
 • Functioneel applicatiebeheerder (super user)
 • Assistent logistiek manager 

Doorstromen

Je kunt er ook voor kiezen om door te studeren aan een bacheloropleiding. Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences bieden jou mogelijkheden om door te stromen naar een bacheloropleiding met een maatwerkprogramma. Dat betekent dat je met een op maat gemaakt tweejarig programma van 120 studiepunten je bachelordiploma kunt halen na je Associate degree. 

Bekijk de mogelijkheden na deze opleiding