Regel alles achter de schermen

Logistiek

De voltijd Associate degree Logistiek leidt je op tot een logistiek professional op hbo-niveau. Na deze tweejarige opleiding ben je een aanwinst voor bedrijven waar logistiek een belangrijke pijler is voor succes.

Associate degrees Academie Logistiek

Uitstroomprofielen

Tijdens de opleiding kies je voor een van deze profielen. Zo kun je je specialiseren.

In het kort

Hbo in 2 jaar

De opleiding Logistiek duurt 2 jaar. Dan ben je Associate degree en heb je een diploma op hbo-niveau.

Programma

Je leert alles over supply chain management, productie, warehousing en transport. Maar ook strategie, managementvaardigheden en recht komen aan de orde.

Stage en projecten

Theorie pas je meteen toe in opdrachten van bedrijven. In jaar 1 loop je een half jaar, 2 dagen per week stage. In jaar 2 is je eindstage en werk je aan je afstudeeropdracht bij een bedrijf.

De opleiding

We leiden je op tot een logistiek professional op hbo-niveau. Dat doen we praktijkgericht. Zo ga je bijvoorbeeld met een groepje studenten op bezoek bij bedrijven om daar de opdrachten op te lossen. Denk aan een productieproces logistiek verbeteren, een magazijn opnieuw inrichten of de distributie van e-commerce-leveringen organiseren. Onze docenten begeleiden je bij de opdrachten.

 

Waarom een Associate degree Logistiek?

Organisaties hebben behoefte aan medewerkers op hbo-niveau die een brug vormen tussen de uitvoering en het management en beleid. Deze opleiding biedt veel mogelijkheden op de arbeidsmarkt en daarnaast kansen om snel door te groeien in de sector. Bovendien werken we voor de ontwikkeling van ons onderwijs samen met bedrijven. Hierdoor leer je precies die vaardigheden die gevraagd worden in de praktijk.

Past deze opleiding bij jou?

 • Je houdt van plannen en bent geïnteresseerd in het managen en stroomlijnen van logistieke processen.
 • Later wil je aan de slag als pragmatisch en praktisch ingestelde leidinggevende.
 • Je wilt de taal leren spreken van de directeur of de logistiek specialist, maar ook die van je collega’s op de werkvloer. 

Begeleiding

Je krijgt meteen een studieloopbaanbegeleider die gedurende de opleiding jouw aanspreekpunt is. Studenten met een niet-logistieke mbo 4-opleiding krijgen het eerste half jaar begeleiding van een coach. Zij kunnen de opleiding goed volgen, omdat de eerste 3 blokken bestaan uit een introductie op de belangrijke modellen en technieken en op de domeinen van het logistieke werkveld. Deze 3 blokken bouwen ook voort op de kerntaken van de mbo-kwalificatiedossiers richting logistiek, groothandel en retail.
 

Samenwerken

Bij het maken van beroepsproducten werk je met 2 of 3 andere studenten samen. Je coacht elkaar en leert reflecteren op je eigen ontwikkeling. Een docent begeleidt je hierbij. Ook bij studievraagstukken en loopbaanontwikkeling krijg je hulp. Daardoor leer je niet alleen het logistieke vak en werkveld kennen, maar werk je ook aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Tijdens de opleiding neemt de sturing steeds meer af en pak je meer zaken zelf op. Aan het eind van de opleiding functioneer je zelfstandig op Ad-niveau.

Programma en stage

Eerste semester
We starten met de basiskennis en -vaardigheden in de verschillende domeinen: supply chain management, productie, warehousing, transport. Zo krijg je een beeld van de sector. We introduceren de 4 hoofddomeinen van de logistiek en brengen deze met elkaar in verband. Hierdoor komen studenten met een verschillende achtergrond op hetzelfde niveau van logistieke begrippen en modellen.

Tweede semester
Strategie, managementvaardigheden en recht en verdieping in het domein productiebesturing staan centraal. Je leert:

 • algemene bedrijfskundige managementtechnieken om de logistieke discipline te plaatsen binnen de strategische en marketingdoelen van een organisatie
 • managementvaardigheden zoals een onderzoeksrapport schrijven en presenteren
 • beginselen van recht
 • Stage: 2 dagen per week. Je gaat het domein van de productiebesturing uitdiepen door in een productiebedrijf een verbeterplan op te stellen.

Derde semester
Je werkt aan een verdieping van de domeinen warehousing en transport. Voor warehousing richt je een verbeterde lay-out en werkwijze van een magazijn in. Voor transport doe je een onderzoek naar de keuze in transportmodaliteiten. Voor beide domeinen maak je dus een analyse van een bestaande situatie en doe je een voorstel voor een nieuw ontwerp.

Vierde semester
Stage: Dit is je afstudeerstage. Je doet onderzoek in een van de logistieke domeinen productie, warehousing of transport. En je werkt in het afstudeerbedrijf mee aan het plannen en coördineren van logistieke processen. 

Toelating

Check of je voldoet aan de toelatingseisen. Alleen dan kun je starten met deze voltijdopleiding.

De Associate degrees Academie is een samenwerking tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences. Als je je aanmeldt in Studielink moet je aanvinken wie de aanbieder is van de opleiding. Bij deze opleiding is dat HZ University of Applied Sciences
Met een mbo 4-opleiding ben je automatisch toelaatbaar voor deze opleiding.
Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.
Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.

Je bent 21 jaar of ouder en voldoet niet aan de toelatingseisen. Dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek, afgenomen door Aob Compaz. Dit kost € 310. Lees hoe je dit in gang zet.

Na de opleiding

De kansen voor professionals op Ad-niveau zijn groot. Bedrijven willen graag medewerkers met vakkennis die goed kunnen communiceren met verschillende mensen in het bedrijf. 

Teamleider...

Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als teamleider bij een e-commerce-bedrijf. Je bent verantwoordelijk voor de orderafhandeling van de web-bestellingen. Je stuurt de processen en machines aan en probeert gezamenlijk met je medewerkers te zoeken naar verbeteringen. Je wilt alle bestellingen snel en efficiënt verwerken zodat de chauffeurs op tijd kunnen vertrekken. Dat lukt alleen als er echt teamwerk is en daar speel je als Ad’er een hoofdrol.

...of liever logistiek planner?

Ook kun je als logistiek planner aan de slag. Je zorgt er dan voor dat de productie of de distributie efficiënt ingepland wordt. Dat betekent dat je met behulp van planningssoftware een optimaal productie- of distributieschema maakt. Deze ga je vervolgens bespreken met het management en de teamleiders op de werkvloer. Ook hier speel jij door teamwerk een hoofdrol.
 

De taken van de afgestudeerde Ad’er
 

 • Knelpunten in operationele logistieke processen signaleren.
 • Logistieke verbetervoorstellen voorstellen door deel te nemen aan verbeterteams, op basis van analyse (kwantitatief en kwalitatief). Daarbij houd je rekening met het bedrijfsbeleid en de belangen van stakeholders.
 • Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van schakels in de keten. 
 • Methodieken en verbeterde of nieuwe processen in de logistiek realiseren.
 • Uitvoering van logistieke werkzaamheden plannen en coördineren.
 • Zorgdragen voor de uitvoering en het beheer van logistieke processen.
 • De dagelijkse uitvoering van logistieke processen bewaken en bijstellen als dat nodig is.


Overzicht mogelijke beroepen 

Een aantal voorbeelden van beroepen bij bedrijven waar je na je opleiding in zou kunnen starten:
 

 • Teamleider warehousing 
 • Productieplanner 
 • Voorraadplanner 
 • Shop floor controller 
 • Trouble shooter / lost en found-medewerker 
 • Transportplanner 
 • Functioneel applicatiebeheerder (super user)
 • Assistent logistiek manager 

Doorstuderen

Je kunt er ook voor kiezen om door te studeren aan een bacheloropleiding. Avans Hogeschool, HZ University of Applied Sciences en Breda University of Applied Sciences bieden jou mogelijkheden om door te stromen naar een bacheloropleiding met een maatwerkprogramma. Dat betekent dat je met een op maat gemaakt tweejarig programma van 120 studiepunten je bachelordiploma kunt halen na je Associate degree. 
branding-blue

Heb je vragen?

Heb je een vraag over een van onze Associate degrees? Neem dan gerust contact met ons op. Ook voor algemene vragen over je studie!

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
van 08:30 tot 16:30