HRM

Ad Human Resource Management in Roosendaal

Introductie

Leer alles over mens en werk

Deze tweejarige hbo-opleiding draait om mens en werk. Je leert hoe je de processen rondom mensen in organisaties inricht.

Om een alleskunner te worden op het gebied van Human Resource Management (HRM) ga je aan de slag met werving en selectie, beloning, functioneren, opleiden en juridisch-administratieve processen. Zo weet je later precies wat te doen als je op zoek moet naar junior ICT’ers, die snel kunnen doorgroeien naar specialist. Of als je signaleert dat het ziekteverzuim op de afdeling administratie veel hoger is dan in de rest van de organisatie. 

Jij

Je weet misschien al iets van HRM en dat smaakt naar meer. Je hebt ambitie en wilt je kennis vergroten en jezelf blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld op het gebied van communicatie. Ook wil je werken aan je zakelijke en sociale skills. Van nature ben je nieuwsgierig en ga je uitdagingen niet uit de weg.

De opleiding

Deze Associate degree duurt 2 jaar. Het eerste jaar krijg je veel begeleiding. Daarna werk je steeds zelfstandiger. Je volgt lessen en gastcolleges en werkt aan projecten. Een coach begeleidt je bij studievraagstukken en loopbaanontwikkeling. Je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling en stippelt je carrière uit in een loopbaanplan. Het tweede jaar specialiseer je je als HR-officer of arbeidsmarktprofessional. De stage zit aan het einde van de opleiding, zodat het je kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

Waarom een Associate degree HRM? 

Je kiest voor een Associate degree als je  praktijkgericht wilt leren. Hier werk je aan echte HRM-vragen van verschillende organisaties. Dit doe je alleen of met andere studenten en altijd onder begeleiding van een docent. Nog een voordeel is dat je veel invloed hebt op de inhoud van de opleiding. Samen met je coach bekijk je wat je wilt leren, welke onderdelen je wilt verbeteren en in welke richting jij je wilt specialiseren.

De Ad Human Resource Management kun je ook volgen in Den Bosch.

123
123

Programma

Voor een soepele overgang naar het hbo start je met studievaardigheden. Daarna krijg je verschillende HRM-vakken. We leren je vacatureteksten schrijven, managementrapportages maken en re-integratieplannen opstellen. Aan de hand van een persoonlijk ontwikkelplan werk je aan je beroepsvaardigheden. In het laatste blok start je met je loopbaanplan, zodat je weloverwogen kunt kiezen voor de richting HR-officer of arbeidsmarktprofessional. Het loopbaanplan vormt de basis voor je toekomst als HRM-professional. 

Vakkenpakket
 

Blok 1
 • HRM Toolkit (integrale praktijkopdracht)
 • Inleiding HRM
 • Inleiding arbeidsrecht
 • Communicatie
 • Methodische werkbegeleiding
 • Eigen Regie
Blok 2
 • HRM en Organisatie (integrale praktijkopdracht) 
 • Ontslagrecht
 • Personeelsbeheer
 • Vergaderen
 • Rapporteren
 • Presenteren
Blok 3
 • Werving, selectie en onboarding (integrale praktijkopdracht)
 • HRM en Data
 • Instroom van personeel
 • Gesprekstechnieken
 • Engels
Blok 4
 • Doorstroom van personeel (integrale praktijkopdracht)
 • Performance management
 • Sociale zekerheidsrecht
 • Organisatiepsychologie
 • Coaching
 • Engels

Je gaat je specialiseren. Je kiest voor HR-officer of arbeidsmarktprofessional. In deze rol loop je 30 weken stage. Dit is meteen het laatste onderdeel. De doorstroom naar de arbeidsmarkt is daarom optimaal. Als afsluiting van je opleiding lever je je portfolio in en krijg je een eindassessment.

De stage regel je zelf, want als aankomend HR-professional weet je precies hoe dat moet. Een coach begeleidt je hierin. Bij het stagebedrijf zet je je tanden in een HRM-vraagstuk. Daarnaast pak je ook andere taken op, zodat je na je stage alle competenties op Ad-niveau beheerst. Tijdens de stage krijg je begeleiding van de stageorganisatie en van een docent van school. 1 dag per week kom je terug naar school. Dan verdiep je je in de praktijkvraagstukken van je stage en werk je verder aan je beroepsvaardigheden. Als je wilt kun je je ook voorbereiden op de doorstroom naar de bachelor Human Resources Management.

Vakkenpakket


Blok 1 - specialisatie
 • Specialisatie HR-officer of arbeidsmarktprofessional
 • Portfolio
 • Assessment
 • Eigen regie
 • Loopbaanplan
Blok 2 - stage
 • 1 dag per week school (verbetertraject, eigen regie en loopbaanplan)
 • 4 dagen per week stage
Blok 3 - stage
 • 1 dag per week school (verbetertraject, eigen regie en loopbaanplan)
 • 4 dagen per week stage
Blok 4 - stage
 • 1 dag per week school (verbetertraject, eigen regie en loopbaanplan)
 • 4 dagen per week stage

Toelating

Check of je voldoet aan de toelatingseisen. Alleen dan kun je starten met deze voltijdopleiding.

Mbo 4 Alleen als je mbo-opleiding voldoende aansluit, ben je automatisch toelaatbaar voor deze opleiding.
Lees meer over de doorstroom van mbo naar hbo
Havo Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.
Vwo Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.

 

21+ toets

Je bent 21 jaar of ouder en voldoet niet aan de toelatingseisen. Dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek, afgenomen door Aob Compaz. Kosten zijn € 295. Neem vooraf contact op met de intakecoördinator. Hij helpt je met de procedure.

Aanbieder 

De Associate degrees Academie is een samenwerking tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences. In Studielink moet je aanvinken wie de aanbieder is van de opleiding. Bij deze opleiding is dat Avans Hogeschool. 

Na de opleiding

De perspectieven zijn gunstig. Er zijn veel vacatures nu de economie weer aantrekt. Dat betekent een grote vraag naar recruiters. Ook re-integratiecoaches en jobcoaches zijn gewild voor alle werkzoekenden die begeleiding nodig hebben. Denk aan vluchtelingen of mensen met een handicap. En door de invoering van geautomatiseerde systemen groeit de vraag naar HR-officers die processen stroomlijnen en het management van de juiste informatie voorzien. En naar HR-officers die de informatievoorziening over arbeidsvoorwaarden binnen de juridische kaders, bijvoorbeeld op een shared servicecenter, voor hun rekening nemen.

Overzicht beroepen

Recruiter

Je zorgt voor de werving en selectie van nieuw personeel.

Casemanager

Je begeleidt zieke werknemers en bent verantwoordelijk voor uitvoering van de Wet verbetering poortwachter.

Jobcoach, re-integratieadviseur 

Je helpt werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt om een baan te vinden.

HR-officer 

Je werkt op een shared servicecenter en geeft informatie over arbeidsvoorwaarden aan medewerkers en managers.

  Je werkt als medewerker verzuim en bent verantwoordelijk voor het administratief-juridische proces rondom zieke medewerkers.
  Je werkt met HR-administratiesystemen en voorziet de HR-managers van managementinformatie.

Vergelijking mbo-Ad-bachelorfuncties 
 

Mbo 4 HRM
 
Je kunt assistent worden op een afdeling HRM. Je voert vooral administratieve taken uit.
Ad HRM Je wordt specialist op een onderdeel van HRM, bijvoorbeeld arbeidsmarkt of HR-administratie. Je voert zelfstandig HR-taken uit en signaleert problemen.
Bachelor HRM Je wordt HR-adviseur. Je voert zelfstandig HR-taken uit, signaleert problemen, onderzoekt deze en adviseert het management.

 

Doorstromen

Je kunt er ook voor kiezen om na de opleiding verder te studeren. Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences bieden de mogelijkheid om naar een aanverwante bacheloropleiding door te stromen zonder tijdsverlies. Dat betekent dat je met een op maat gemaakt 2-jarig programma van 120 studiepunten je bachelordiploma kunt halen als Ad’er. Komend studiejaar wordt er meer bekend over de doorstroom van de Ad HRM naar bachelors.