HRM

Ad Human Resource Management in Roosendaal

Introductie

Leer alles over mens en werk

Deze tweejarige  praktijkgerichte hbo-opleiding draait om mens en werk. Je leert waarom mensen werken, hoe je hen kunt motiveren, hoe je hen helpt hun prestaties te verbeteren en hoe zij kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie. 

Als HRM'er houd je je bezig met de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. Je gaat aan de slag met thema's als werving & selectie, functioneren, ziekteverzuim, beoordeling, beloning, ontwikkeling en ontslag van medewerkers. Je gaat bijvoorbeeld op zoek naar de meest geschikte kandidaat voor een functie als ICT-specialist. Of je signaleert dat het ziekteverzuim op een bepaalde afdeling veel hoger is dan in de rest van de organisatie en je gaat hiervoor op zoek naar oplossingen. 

Jij
Je wil graag jezelf blijven ontwikkelen en je kennis en kunde op het gebied van HRM vergroten. Je hebt interesse in sociale en gespreksvaardigheden, je bent nieuwsgierig en je gaat uitdagingen niet uit de weg. Je bent een verbinder en gaat graag aan de slag met praktische vraagstukken.

De opleiding
Deze Associate degree-opleiding duurt 2 jaar. De praktijkvraagstukken en opdrachten waaraan je werkt worden steeds complexer en de begeleiding neemt gedurende de opleiding meer af. Je werkt steeds zelfstandiger. 
Je krijgt een derde theorie en twee derde van de tijd werk je op school of in de praktijk aan vraagstukken op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom. Je hebt een coach die jou begeleidt bij je persoonlijke en loopbaanontwikkeling. 
Aan het einde van het eerste jaar draai je al 2 weken mee in de praktijk, in de vorm van een oriënterende stage. In het tweede jaar ga je je specialiseren. Je kiest een afstudeerstage als brede of gespecialiseerde HR-professional bij een bedrijf of overheidsinstelling. Of je kiest voor een afstudeerstage als arbeidsmarktprofessional bij bijvoorbeeld een recruitment- of reïntegratiebureau. Je rondt je opleiding af met deze afstudeerstage. Dit vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. 

Waarom een Associate degree HRM? 

Je kiest voor deze Associate degree als je graag praktijkgericht wil leren. Je werkt tijdens de opleiding aan echte HR-vraagstukken uit de praktijk. Organisaties leggen hun vraagstuk bij ons neer en onze studenten gaan er in groepjes mee aan de slag. Daarnaast organiseren we regelmatig gastcolleges en bedrijfsbezoeken. 
Tijdens deze opleiding geef je zelf aan wat je wil leren, hoe je wil leren en in welke richting jij je wil specialiseren. 

De Ad Human Resource Management kun je ook volgen in Den Bosch.

123
123

Programma

We starten de opleiding met een inleiding op het vakgebied HRM en organisatiekunde. Aansluitend ga je aan de slag met vakken als communicatievaardigheden, gesprekstechnieken, HR-instrumenten, HRM & data, werving, selectie & onboarding, opleiding & training en doorstroom. In dit eerste jaar krijg je ook het vak Engels en vakken op het gebied van recht: arbeidsrecht, ontslagrecht en sociaal zekerheidsrecht. Daarnaast staat gedurende het hele eerste jaar jouw persoonlijke ontwikkeling en loopbaan centraal. Hierin word je begeleid door jouw coach van de opleiding. Aan het einde van dit eerste jaar heb je al je eerste stappen gezet richting het vinden van een passende stageplaats. Jij neemt daarin zelf de regie, je coach begeleidt. 

Vakkenpakket

Semester 1: HRM en organisaties

Blok 1
 • Persoonlijke ontwikkeling en loopbaan 1
 • Communicatievaardigheden
 • Arbeidsrecht
 • Indeling HRM en Organisatiekunde
Blok 2
 • Persoonlijke ontwikkeling en loopbaan 1
 • Communicatievaardigheden
 • Ontslagrecht
 • HR-instrumenten 
 • HRM & Data

Semester 2: HRM'er in organisaties

Blok 3
 • Persoonlijke ontwikkeling en loopbaan 2
 • HRM gesprekstechnieken
 • Werven, selecteren en onboarden
 • Opleiden en trainen
 • Sociale zekerheidsrecht
 • Engels
Blok 4
 • Persoonlijke ontwikkeling en loopbaan 2
 • HRM gesprekstechnieken
 • Doorstroom personeel
 • Opleiden en trainen
 • Sociale zekerheidsrecht
 • Engels

We starten het tweede schooljaar met een lesperiode waarin je zelfstandig aan de slag gaat met een 'Project in de Praktijk'. Daarnaast werk je aan de verdieping van een aantal dominante HRM-thema's en fungeer je als loopbaancoach voor eerstejaarsstudenten. Je volgt het vak Engels en blijft in gesprek met jouw coach over je persoonlijke ontwikkeling en je zoektocht naar een stageplaats.
Vanaf begin november loop je gedurende 4 dagen per week 30 weken stage. Op de vijfde dag werk je aan opdrachten voor school en kom je naar school voor intervisie en begeleiding. 
Dit is ook het laatste onderdeel van de opleiding. Tijdens je stage verricht je operationele en tactische werkzaamheden, je maakt een quickscan van de organisatie, je reflecteert op je beroepshouding als HR-professional, je schrijft een verbetervoorstel en je rondt je stage af met een eind gesprek.

Vakkenpakket

Semester 3 en 4: HRM'er in de beroepspraktijk
Blok 5
 • Persoonlijke ontwikkeling en loopbaan 3
 • De loopbaancoach
 • HRM projecten in de praktijk 
 • Dominante HRM thema's (o.a. uitstroom)
 • Engels
Blok 6,7 en 8 - Geïntegreerde praktijk stage
 • 1 dag per week school (verbetertraject, eigen regie en loopbaanplan)
 • 4 dagen per week stage

Toelating

Check of je voldoet aan de toelatingseisen. Alleen dan kun je starten met deze voltijdopleiding.

Mbo 4 Alleen als je mbo-opleiding voldoende aansluit, ben je automatisch toelaatbaar voor deze opleiding.
Lees meer over de doorstroom van mbo naar hbo
Havo Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.
Vwo Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.

 

21+ toets

Je bent 21 jaar of ouder en voldoet niet aan de toelatingseisen. Dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek, afgenomen door Aob Compaz. Kosten zijn € 295. Neem vooraf contact op met de intakecoördinator. Hij helpt je met de procedure.

Aanbieder 

De Associate degrees Academie is een samenwerking tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences. In Studielink moet je aanvinken wie de aanbieder is van de opleiding. Bij deze opleiding is dat Avans Hogeschool. 

Na de opleiding

Door de economische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn de perspectieven op de arbeidsmarkt gunstig. Het beroepenveld van HRM beweegt met deze ontwikkelingen mee. Er zijn veel vacatures op het gebied van HRM: van HR-professional in het bedrijfsleven tot arbeidsmarktprofessional. Wij zien onze studenten terechtkomen in functies als: HR-medewerker, HR-officer, recruiter, intercedent, medewerker opleidingen of verzuim, jobcoach, reïntegratiebegeleider. 

Overzicht beroepen

Recruiter

Je zorgt voor de werving en selectie van nieuw personeel.

Casemanager

Je begeleidt zieke werknemers en bent verantwoordelijk voor uitvoering van de Wet verbetering poortwachter.

Jobcoach, re-integratieadviseur 

Je helpt werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt om een baan te vinden.

HR-officer 

Je werkt op een shared servicecenter en geeft informatie over arbeidsvoorwaarden aan medewerkers en managers.

  Je werkt als medewerker verzuim en bent verantwoordelijk voor het administratief-juridische proces rondom zieke medewerkers.
  Je werkt met HR-administratiesystemen en voorziet de HR-managers van managementinformatie.

Vergelijking mbo-Ad-bachelorfuncties 
 

Mbo 4 HRM
 
Je voert administratieve (operationele) HR-werkzaamheden uit op een HR-afdeling
Ad HRM Je voert zelfstandig tactische HR-werkzaamheden uit, je signaleert problemen en gaat op zoek naar oplossingen. Je weet strategie en operatie te verbinden.
Bachelor HRM Je werkt op strategisch niveau en je adviseert het management 

 

Doorstromen

Je kunt er ook voor kiezen om door te studeren aan een bacheloropleiding. Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences bieden jou mogelijkheden om door te stromen naar een bacheloropleiding met een maatwerkprogramma. Dat betekent dat je met een op maat gemaakt tweejarig programma van 120 studiepunten je bachelordiploma kunt halen na je Associate degree. 

Bekijk de mogelijkheden na deze opleiding