Human Resource Management

Associate degree, Roosendaal

Introductie

Leer alles over mens en werk

Mens en werk staan centraal in deze 2-jarige praktijkgerichte hbo-opleiding. Bij ons leer je waarom mensen werken en hoe je ze kunt motiveren om hun werk met liefde en plezier te doen. Je helpt ze om te groeien in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling en je kijkt samen met hen op welke manier zij aan de doelstellingen van de organisatie kunnen bijdragen.

Van sollicitatie tot pensioen maar ook actuele thema’s zoals de effecten van het Covid 19 op werk komen aan bod tijdens de opleiding. Werving & selectie, functioneren, beoordelen, beloning, ontwikkeling, ziekteverzuim en ontslag van medewerkers. Dat is dagelijkse kost voor de HR officer. Als (corporate) recruiter ben jij aan zet om de perfecte match te vinden tussen organisatie en kandidaat. Jij zet de juiste persoon op de juiste (werk)plek in de organisatie. Dit zijn zomaar 2 functies waarin je tijdens je stage en na de Ad Human Resource Management aan de slag kunt. Maar het HR-vakgebied is breed en er zijn verschillende specialisaties mogelijk.

Jij

Je bent bereid om een heleboel over jezelf te leren en te bouwen aan een 2.0. versie van jezelf. Je bent nieuwsgierig en je durft op mensen af te stappen. Je bent communicatief vaardig en gaat problemen niet uit de weg. Je zoekt verbinding tussen mensen en staat open voor verschillende meningen. Verder ga je graag aan de slag met praktische vraagstukken en op het gebied van HRM wil je jezelf ontwikkelen en je kennis en kunde vergroten.

De opleiding

In 2 jaar sluit je deze Associate degree af. Tijdens de opleiding worden de praktijkvraagstukken en opdrachten steeds ingewikkelder. De begeleiding neemt juist af en je werkt steeds zelfstandiger. Een derde van je tijd besteed je aan theorie, twee derde besteed je in de praktijk of op school aan vraagstukken op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom. Een coach begeleidt je bij je persoonlijke ontwikkeling en loopbaanmogelijkheden.

Gedurende de opleiding loop je ook stage. In het eerste jaar is dit een oriënterende stage en een meewerkstage van 1 of 2 dagen per week. In het tweede jaar ga je 30 weken meewerken in een organisatie. Deze laatste stage is meteen je afstudeerstage. Je kiest voor een stage in een brede of gespecialiseerde HR-rol of als bijvoorbeeld (corporate) recruiter of intercedent. Deze stage kan bij een bedrijf of overheidsinstelling zijn, maar ook stage bij een re-intergratie- of recruitmentbureau behoort tot de opties.

Waarom de Associate degrees HRM?

Als je graag praktijkgericht wilt leren is deze opleiding iets voor jou. Bij ons werk je aan echte HR-vraagstukken die organisaties bij ons neerleggen. Samen met andere studenten ga je daarmee aan de slag. Ook organiseren we regelmatig gastcolleges en bedrijfsbezoeken. Jij geeft tijdens de opleiding zelf richting aan wat je wilt leren, hoe je wilt leren en in welke richting jij je wilt specialiseren binnen het HR-vakgebied.

De Ad Human Resource Management kun je ook volgen in Den Bosch

Programma

Als eerste krijg je een inleiding in de vakgebieden HRM en organisatiekunde. Vervolgens ga je aan de slag met communicatievaardigheden, gesprekstechnieken, HR-instrumenten, HRM & data, werving, selectie & onboarding, opleiding & training en doorstroom. Andere vakken die je het eerste jaar krijgt zijn: arbeidsrecht, ontslagrecht en sociaal zekerheidsrecht en Engels. Daarnaast staat gedurende het hele eerste jaar jouw persoonlijke ontwikkeling en loopbaan centraal. Een coach begeleidt je hierin. Aan het einde van het eerste jaar heb je al je stappen gezet voor het vinden van een passende stageplaats. Ook hier krijg je hulp van een coach maar je neemt zelf de regie.

Vakkenpakket

Semester 1: HRM en organisaties

Blok 1
 • Persoonlijke ontwikkeling en loopbaan 1
 • Communicatievaardigheden
 • Arbeidsrecht
 • Indeling HRM en Organisatiekunde
Blok 2
 • Persoonlijke ontwikkeling en loopbaan 1
 • Communicatievaardigheden
 • Ontslagrecht
 • HR-instrumenten 
 • HRM & Data

Semester 2: HRM'er in organisaties

Blok 3
 • Persoonlijke ontwikkeling en loopbaan 2
 • HRM gesprekstechnieken
 • Werven, selecteren en onboarden
 • Opleiden en trainen
 • Sociale zekerheidsrecht
 • Engels
Blok 4
 • Persoonlijke ontwikkeling en loopbaan 2
 • HRM gesprekstechnieken
 • Doorstroom personeel
 • Opleiden en trainen
 • Sociale zekerheidsrecht
 • Engels

Je start met een lesperiode waarin je zelfstandig aan de slag gaat met een 'Project in de Praktijk'. Daarnaast werk je aan de verdieping van een aantal dominante HRM-thema's en fungeer je als loopbaancoach voor eerstejaarsstudenten. Het vak Engels volg je ook in het tweede jaar. Met jouw coach praat je over je persoonlijke ontwikkeling en je zoektocht naar een stageplaats.

Vanaf november loop je stage: 4 dagen per week gedurende 30 weken. Elke vijfde dag kom je naar school voor intervisie en begeleiding en werk je aan opdrachten voor school. Tijdens je stage werk je op operationeel en tactisch gebied, je maakt een quickscan van de organisatie, je reflecteert op je beroepshouding als HR-professional, je schrijft een verbetervoorstel en je rondt je stage af met een eindgesprek. 

Vakkenpakket

Semester 3 en 4: HRM'er in de beroepspraktijk
Blok 5
 • Persoonlijke ontwikkeling en loopbaan 3
 • De loopbaancoach
 • HRM projecten in de praktijk 
 • Dominante HRM thema's (o.a. uitstroom)
 • Engels
Blok 6,7 en 8 - Geïntegreerde praktijk stage
 • 1 dag per week school (verbetertraject, eigen regie en loopbaanplan)
 • 4 dagen per week stage

Toelating

Check of je voldoet aan de toelatingseisen. Alleen dan kun je starten met deze voltijdopleiding.

Mbo 4 Met een mbo 4-opleiding ben je automatisch toelaatbaar voor deze opleiding.
Havo Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.
Vwo Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.

 

21+ toets

Je bent 21 jaar of ouder en voldoet niet aan de toelatingseisen. Dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek, afgenomen door Aob Compaz. Kosten zijn € 295. Neem vooraf contact op met de intakecoördinator. Hij helpt je met de procedure.

Aanbieder 

De Associate degrees Academie is een samenwerking tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences. In Studielink moet je aanvinken wie de aanbieder is van de opleiding. Bij deze opleiding is dat Avans Hogeschool. 

Na de opleiding

Door de economische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn de perspectieven op de arbeidsmarkt gunstig. Het beroepenveld van HRM beweegt met deze ontwikkelingen mee. Er zijn veel vacatures op het gebied van HRM: van HR-professional in het bedrijfsleven tot arbeidsmarktprofessional. Wij zien onze studenten terechtkomen in functies als: HR-medewerker, HR-officer, recruiter, intercedent, medewerker opleidingen of verzuim, jobcoach, reïntegratiebegeleider. 

Overzicht beroepen

Recruiter

Je zorgt voor de werving en selectie van nieuw personeel.

Casemanager

Je begeleidt zieke werknemers en bent verantwoordelijk voor uitvoering van de Wet verbetering poortwachter.

Jobcoach, re-integratieadviseur 

Je helpt werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt om een baan te vinden.

HR-officer 

Je werkt op een shared servicecenter en geeft informatie over arbeidsvoorwaarden aan medewerkers en managers.

  Je werkt als medewerker verzuim en bent verantwoordelijk voor het administratief-juridische proces rondom zieke medewerkers.
  Je werkt met HR-administratiesystemen en voorziet de HR-managers van managementinformatie.

Vergelijking mbo-Ad-bachelorfuncties 
 

Mbo 4 HRM
 
Je voert administratieve (operationele) HR-werkzaamheden uit op een HR-afdeling
Ad HRM Je voert zelfstandig tactische HR-werkzaamheden uit, je signaleert problemen en gaat op zoek naar oplossingen. Je weet strategie en operatie te verbinden.
Bachelor HRM Je werkt op strategisch niveau en je adviseert het management 

 

Doorstromen

Je kunt er ook voor kiezen om door te studeren aan een bacheloropleiding. Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences bieden jou mogelijkheden om door te stromen naar een bacheloropleiding met een maatwerkprogramma. Dat betekent dat je met een op maat gemaakt tweejarig programma van 120 studiepunten je bachelordiploma kunt halen na je Associate degree. 

Bekijk de mogelijkheden na deze opleiding