Uitstroomprofiel van HRM

HR-Recruiter

Voor een recruiter draait alles om het matchen van mensen en organisaties. Na je opleiding sta je voor de uitdaging om in een ruime of krappe arbeidsmarkt te voldoen aan de vraag van de opdrachtgever. Geen probleem voor jou, want je hebt overtuigingskracht, inlevingsvermogen, je hebt kennis van recruitmentprocessen en tools. En je hebt een drive om te scoren!

Associate degrees Academie Human Resource Management HR-recruiter

 

Voltijd hbo

In 2 jaar

Start

September

Locatie

Roosendaal

De opleiding

HR-Recruiter is een uitstroomprofiel van de opleiding Human Resources Manager. Bij deze profiel werk je aan echte HR-vraagstukken die organisaties bij ons neerleggen. Samen met andere studenten ga je daarmee aan de slag. Ook organiseren we regelmatig gastcolleges en bedrijfsbezoeken. Je werkt aan praktijkvraagstukken en opdrachten die steeds ingewikkelder worden. De begeleiding neemt juist af en je werkt steeds zelfstandiger. Een derde van je tijd besteed je aan theorie, twee derde besteed je in de praktijk of op school aan vraagstukken op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom. Een coach begeleidt je bij je persoonlijke ontwikkeling en loopbaanmogelijkheden.


2 leerroutes

Ons vakgebied heeft een organisatiegerichte kant en een mensgerichte. Beide kanten komen het eerste jaar aan bod, in 2 leerroutes. Je kiest zelf een aantal modules. Zo bepaal je zelf waar het accent ligt in jouw opleiding.

Route Organisatie & Management 
 • Je leert een organisatie analyseren: welke partijen en factoren beïnvloeden een organisatie, hoe zijn organisaties gestructureerd en hoe kunnen zij meebewegen met veranderingen?
 • Je leert wat personeelskosten zijn: hoe analyseer je HR-data op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom? Denk hierbij aan een verzuimanalyse. Je leert ook hoe je HR-processen kunt analyseren en hoe je deze kunt optimaliseren.
 • Je leert professionele gesprekken voeren om mensen te adviseren, te overtuigen of met ze te onderhandelen. Hoe en welke e-HRM-systemen zet je in om HR-data te genereren?  Hoe kun je mensen belonen, hoe kun je organisaties inrichten en productiviteit en prestaties van medewerkers meten en verbeteren? 

Route Coaching & Communicatie 
 • Je leert te denken vanuit het belang van zowel de mens, organisatie als maatschappij.
 • Je leert talenten van mensen te ontdekken en deze talenten op een juiste manier in te zetten. Zo haal je het beste uit mensen zodat zij goed tot hun recht komen en zodat persoonlijke en organisatiedoelen worden behaald.
 • Je leert professionele gesprekken te voeren om mensen te begeleiden, te coachen en te adviseren. 
 • In de praktijk bezig houd jij je bezig met zaken als werving en selectie en loopbaanbegeleiding. Je begeleidt mensen bij keuzes in hun werk of opleiding, bij veranderingen in organisaties, bij ontslag, bij hun zoektocht naar een andere werkomgeving en bij re-integratie na ziekte.

Past deze opleiding bij jou?

 • Je bent bereid om een heleboel over jezelf te leren en te bouwen aan een 2.0. versie van jezelf.
 • Je bent nieuwsgierig en je durft op mensen af te stappen.
 • Je bent communicatief vaardig en gaat problemen niet uit de weg.
 • Je zoekt verbinding tussen mensen en staat open voor verschillende meningen.
 • Verder ga je graag aan de slag met praktische vraagstukken en op het gebied van HRM wil je jezelf ontwikkelen en je kennis en kunde vergroten.

Opbouw

Deze opleiding heeft 2 leerroutes. Zo bepaal je zelf of het accent in jouw opleiding ligt op de organisatiegerichte kant of de mensgerichte.
In semester 1 krijg je een brede basis aan de hand van de HR-cyclus waarin instroom, doorstroom en uitstroom van personeel in de organisatie centraal staan. 

Module Inleiding HRM
In deze module leer je alles over de HRM’er en over de tools die hij inzet om de organisatie en medewerker zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Module Instroom
Hier ga je bekijken hoe organisaties het werving-, selectie- en onboardingsproces hebben vormgegeven. 

Module Belonen
Je bekijkt hoe organisaties beloning inzetten om medewerkers te motiveren en te waarderen.

Module Gezondheid en Vitaliteit
Een gezonde organisatie waar vitale medewerkers werken is vaak een succesvolle organisatie. 

Module Uitstroom
Natuurlijk verlaten medewerkers soms ook een organisatie. Bijvoorbeeld door pensioen, ontslag, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Je leert hoe je de organisatie en de medewerker ondersteunt.

Persoonlijke en professionele ontwikkeling (PPO)
Met begeleiding van docenten en de lessen PPO ga je op zoek naar de antwoorden op de volgende vragen: Wie ben ik? Wat zijn mijn talenten? Wat zoek ik in een baan? In welke richting van het HR-vak wil ik verder? 
In semester 2 volg je minimaal 4 verbredende modules. Je kunt kiezen uit organisatiegerichte of mensgerichte modules.

Modules bij leerroute organisatie & management:
-    HR administratie & systemen
-    HR analytics
-    Performance Management
-    Verdieping arbeidsrecht

Modules bij leerroute coaching & communicatie:
-    Leren, ontwikkelen en opleiden
-    Ziekteverzuim & re-integratie
-    Gedrag en cultuur in organisaties
-    Verdieping sociale zekerheidsrecht

Oriënterende stage
Je loopt 240 uur stage waarbij je meekijkt en meewerkt in een organisatie. Je bent zelf in de regie voor het vinden van een stage, maar onze docenten begeleiden je hier natuurlijk bij.

Persoonlijke en professionele ontwikkeling (PPO)
Met begeleiding van docenten en de lessen PPO ga je op zoek naar de antwoorden op de volgende vragen: Wie ben ik? Wat zijn mijn talenten? Wat zoek ik in een baan? In welke richting van het HR-vak wil ik verder? 

Engels
Je krijgt zakelijk Engels.
In semester 3 heb je een definitieve keuze gemaakt voor een uitstroomprofiel en ga jij je hierin verdiepen.
In semester 4 studeer je af. Dit doe je 4 dagen per week gedurende 20 weken. Eens per 2 weken kom je op een dag terug naar school voor intervisie en begeleiding en werk je aan opdrachten voor school. Tijdens je stage werk je mee op operationeel en tactisch gebied, je reflecteert op je beroepshouding als HR-professional en je implementeert een verbetering van een HR-proces. Je rondt je stage af met een eindgesprek. 

Toelating

Check of je voldoet aan de toelatingseisen van de Associate degree Human Resource Management.
Met een mbo 4-opleiding ben je automatisch toelaatbaar voor deze opleiding.
Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.
Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.

Je bent 21 jaar of ouder en voldoet niet aan de toelatingseisen. Dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek, afgenomen door Aob Compaz. Lees hoe je dit in gang zet en wat het kost.

Doorstuderen

Een Associate degree is een prima opstap voor een bachelor! Met de op maat gemaakte programma's van Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences, haal je in 2 jaar ook nog je bacheloropleiding. Dit zijn je opties na de Associate degree HRM:

Na de opleiding

Werken

Door de economische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn de perspectieven op de arbeidsmarkt gunstig. Het beroepenveld van HRM beweegt met deze ontwikkelingen mee. Er zijn veel vacatures op het gebied van HRM: van HR-professional in het bedrijfsleven tot arbeidsmarktprofessional. Wij zien onze studenten terechtkomen in functies als HR-medewerker, HR-officer, recruiter, intercedent, medewerker opleidingen of verzuim, jobcoach en re-integratiebegeleider. 
Vergelijk je Ad-functie met mbo en bachelor

Mbo 4 HRM

Je voert administratieve (operationele) HR-werkzaamheden uit op een HR-afdeling

Ad HRM

Je voert zelfstandig tactische HR-werkzaamheden uit, je signaleert problemen en gaat op zoek naar oplossingen. Je weet strategie en operatie te verbinden.

Bachelor HRM

Je werkt op strategisch niveau en je adviseert het management