Leer alles over mens en werk

Human Resource Management - HR-Officer

Als HR-officer ga je aan de slag als brede HR-professional in organisaties en bedrijven. Je houdt je bezig met de tactische werkzaamheden op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan werkzaamheden rond beoordeling, beloning, ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Maar denk ook aan bijvoorbeeld ontslag.

Associate degrees Academie Human Resource Management HR-officer

Dit is een uitstroomprofiel

HR-Officer is een van de 3 uitstroomprofielen van de opleiding Human Resource Manager. Je maakt je keuze in jaar 2. Je kunt ook kiezen voor:

Past deze opleiding bij jou?

 • Je bent bereid om een heleboel over jezelf te leren en te bouwen aan een 2.0. versie van jezelf.
 • Je bent nieuwsgierig en je durft op mensen af te stappen.
 • Je bent communicatief vaardig en gaat problemen niet uit de weg.
 • Je zoekt verbinding tussen mensen en staat open voor verschillende meningen.
 • Verder ga je graag aan de slag met praktische vraagstukken en op het gebied van HRM wil je jezelf ontwikkelen en je kennis en kunde vergroten.

De opleiding

In 2 jaar sluit je deze Associate degree af. Tijdens de opleiding worden de praktijkvraagstukken en opdrachten steeds ingewikkelder. De begeleiding neemt juist af en je werkt steeds zelfstandiger. Een derde van je tijd besteed je aan theorie, twee derde besteed je in de praktijk of op school aan vraagstukken op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom. Een coach begeleidt je bij je persoonlijke ontwikkeling en loopbaanmogelijkheden.
 

Waarom een Associate degree?

Als je graag praktijkgericht wilt leren is deze opleiding iets voor jou. Bij ons werk je aan echte HR-vraagstukken die organisaties bij ons neerleggen. Samen met andere studenten ga je daarmee aan de slag. Ook organiseren we regelmatig gastcolleges en bedrijfsbezoeken. Jij geeft tijdens de opleiding zelf richting aan wat je wilt leren, hoe je wilt leren en in welke richting jij je wilt specialiseren binnen het HR-vakgebied.

2 leerroutes

In ons vakgebied staan zowel de mens als de organisatie centraal. Binnen onze opleiding hebben we 2 leerroutes. Bij organisatie & management zoomen we in op het zakelijke perspectief en bekijken we HR thema’s vanuit de organisatie. Bij coaching & communcatie zoomen we in op het persoonlijk en sociaal perspectief en bekijken we HR thema’s gezien vanuit de mens. 

In semester 1 leer je over het HRM vakgebied vanuit beide perspectieven. In semester 2 kies je zelf een aantal modules uit de 2 leerroutes. Zo bepaal je zelf waar het accent ligt  in jouw opleiding. 
 

Route Organisatie & Management (organisatiegericht)

 • Je leert HR-data analyseren. Denk aan een verzuimanalyse of een analyse van de opleidingen en salarissen. 
 • Je leert hoe je op basis van een analyse knelpunten of problemen binnen de organisatie signaleert en in kaart brengt in bijvoorbeeld een dashboard.
 • Je leert hoe je HR-processen optimaliseert en verbetert.
 • Je leert hoe de HR-administratie wordt uitgevoerd.
 • Je leert welke personeelskosten er zien en hoe je een salarisstrook uitlegt aan een medewerker.
 • Je leert professionele gesprekken voeren om mensen te adviseren, te overtuigen of met ze te onderhandelen. Hoe en welke e-HRM-systemen zet je in om HR-data te genereren?  Hoe kun je mensen belonen, hoe kun je organisaties inrichten en productiviteit en prestaties van medewerkers meten en verbeteren? 

Route Coaching & Communicatie (mensgericht)

 • Je leert te denken vanuit het belang van zowel de mens, organisatie als maatschappij.
 • Je leert talenten van mensen te ontdekken en deze talenten op een juiste manier in te zetten. Zo haal je het beste uit mensen zodat zij goed tot hun recht komen en zodat persoonlijke en organisatiedoelen worden behaald.
 • Je leert professionele gesprekken te voeren om mensen te begeleiden, te coachen en te adviseren.
 • In de praktijk houd jij je bezig met zaken als verzuim- en loopbaanbegeleiding. Je begeleidt mensen bij keuzes in hun werk of opleiding, bij veranderingen in organisaties, bij ontslag, bij hun zoektocht naar een andere werkomgeving en bij re-integratie na ziekte.

Programma

Deze opleiding heeft 2 leerroutes. Zo bepaal je zelf of het accent in jouw opleiding ligt op de organisatiegerichte kant of de mensgerichte.
In semester 1 krijg je een brede basis aan de hand van de HR-cyclus waarin instroom, doorstroom en uitstroom van personeel in de organisatie centraal staan. 

Module Inleiding HRM
In deze module leer je alles over de HRM’er en over de tools die hij inzet om de organisatie en medewerker zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Module Instroom
Hier ga je bekijken hoe organisaties het werving-, selectie- en onboardingsproces hebben vormgegeven. 

Module Belonen
Je bekijkt hoe organisaties beloning inzetten om medewerkers te motiveren en te waarderen.

Module Gezondheid en Vitaliteit
Een gezonde organisatie waar vitale medewerkers werken is vaak een succesvolle organisatie. 

Module Uitstroom
Natuurlijk verlaten medewerkers soms ook een organisatie. Bijvoorbeeld door pensioen, ontslag, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Je leert hoe je de organisatie en de medewerker ondersteunt.

Persoonlijke en professionele ontwikkeling (PPO)
Met begeleiding van docenten en de lessen PPO ga je op zoek naar de antwoorden op de volgende vragen: Wie ben ik? Wat zijn mijn talenten? Wat zoek ik in een baan? In welke richting van het HR-vak wil ik verder? 
In semester 2 volg je minimaal 4 verbredende modules. Je kunt kiezen uit organisatiegerichte of mensgerichte modules.

Modules bij leerroute organisatie & management:
-    HR administratie & systemen
-    HR analytics
-    Performance Management
-    Verdieping arbeidsrecht

Modules bij leerroute coaching & communicatie:
-    Leren, ontwikkelen en opleiden
-    Ziekteverzuim & re-integratie
-    Gedrag en cultuur in organisaties
-    Verdieping sociale zekerheidsrecht

Oriënterende stage
Je loopt 140 uur stage waarbij je meekijkt en meewerkt in een organisatie. Je bent zelf in de regie voor het vinden van een stage, maar onze docenten begeleiden je hier natuurlijk bij.

Persoonlijke en professionele ontwikkeling (PPO)
Met begeleiding van docenten en de lessen PPO ga je op zoek naar de antwoorden op de volgende vragen: Wie ben ik? Wat zijn mijn talenten? Wat zoek ik in een baan? In welke richting van het HR-vak wil ik verder? 

Engels
Je krijgt zakelijk Engels.
In semester 3 heb je een definitieve keuze gemaakt voor een uitstroomprofiel en ga jij je hierin verdiepen.
In semester 4 studeer je af. Dit doe je 4 dagen per week gedurende 20 weken. Eens per 2 weken kom je op een dag terug naar school voor intervisie en begeleiding en werk je aan opdrachten voor school. Tijdens je stage werk je mee op operationeel en tactisch gebied, je reflecteert op je beroepshouding als HR-professional en je implementeert een verbetering van een HR-proces. Je rondt je stage af met een eindgesprek.

Toelating

Check of je voldoet aan de toelatingseisen. Alleen dan kun je starten met deze voltijdopleiding. De Associate degrees Academie is een samenwerking tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences. Als je je aanmeldt in Studielink moet je aanvinken wie de aanbieder is van de opleiding. Bij deze opleiding is dat Avans Hogeschool.
Met een mbo 4-opleiding ben je automatisch toelaatbaar voor deze opleiding.
Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.
Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.

Je bent 21 jaar of ouder en voldoet niet aan de toelatingseisen. Dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek, afgenomen door Aob Compaz. Dit kost € 310. Lees hoe je dit in gang zet.

Na de opleiding

Door de economische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn de perspectieven op de arbeidsmarkt gunstig. Het beroepenveld van HRM beweegt met deze ontwikkelingen mee. Er zijn veel vacatures op het gebied van HRM: van HR-professional in het bedrijfsleven tot arbeidsmarktprofessional. Wij zien onze studenten terechtkomen in functies als HR-medewerker, HR-officer, recruiter, intercedent, medewerker opleidingen of verzuim, jobcoach en re-integratiebegeleider. 

Doorstuderen

Je kunt er ook voor kiezen om door te studeren aan een bacheloropleiding. Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences bieden jou mogelijkheden om door te stromen naar een bacheloropleiding met een maatwerkprogramma. Dat betekent dat je met een op maat gemaakt tweejarig programma van 120 studiepunten je bachelordiploma kunt halen na je Associate degree. 
Vergelijk je Ad-functie met mbo en bachelor

Mbo 4 HRM

Je voert administratieve (operationele) HR-werkzaamheden uit op een HR-afdeling

Ad HRM

Je voert zelfstandig tactische HR-werkzaamheden uit, je signaleert problemen en gaat op zoek naar oplossingen. Je weet strategie en operatie te verbinden.

Bachelor HRM

Je werkt op strategisch niveau en je adviseert het management