Leer alles over mens en werk

Human Resource Management

Mens en werk staan centraal in de Associate degree HRM. Je leert waarom mensen werken en hoe je ze motiveert hun werk met liefde en plezier te doen. Je helpt ze te groeien in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling en je kijkt samen met hen hoe zij aan de doelstellingen van de organisatie kunnen bijdragen.

Associate degrees Academie Human Resource Management

 

Voltijd hbo

In 2 jaar

Start

September

Locatie

Roosendaal

De opleiding

Van sollicitatie tot pensioen, maar ook actuele thema’s zoals de effecten van Covid 19 op werk komen aan bod tijdens de opleiding Human Resource Management. Werving & selectie, functioneren, beoordelen, beloning, ontwikkeling, ziekteverzuim en ontslag van medewerkers. Dat is dagelijkse kost voor de HR-officer. Als recruiter ben je juist aan zet om de perfecte match te vinden tussen organisatie en kandidaat. Jij zet de juiste persoon op de juiste plek in de organisatie. En als talentcoach zie jij de talenten van mensen en bekijk je samen met hen hoe die talenten zo goed mogelijk ingezet kunnen worden om hen aan het werk te krijgen en/of te houden.

Veel praktijk

Je werkt aan echte HR-vraagstukken die organisaties bij ons neerleggen. Samen met andere studenten ga je daarmee aan de slag. Die opdrachten worden elke keer ingewikkelder. De begeleiding neemt juist af en je werkt steeds zelfstandiger. Een derde van je tijd besteed je aan theorie, twee derde besteed je in de praktijk of op school aan vraagstukken op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom. Daarnaast krijg je gastcolleges en ga je op bedrijfsbezoek. Een coach begeleidt je bij je persoonlijke ontwikkeling en loopbaanmogelijkheden. 

2 leerroutes

Ons vakgebied heeft een organisatiegerichte kant en een mensgerichte. Beide kanten komen het eerste jaar van onze hrm-opleiding aan bod, in 2 leerroutes. Je kiest zelf een aantal modules. Zo bepaal je zelf waar het accent ligt in jouw opleiding. 
 

Route Organisatie & Management 
 • Je leert een organisatie analyseren: welke partijen en factoren beïnvloeden een organisatie, hoe zijn organisaties gestructureerd en hoe kunnen zij meebewegen met veranderingen?
 • Je leert wat personeelskosten zijn: hoe analyseer je HR-data op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom? Denk hierbij aan een verzuimanalyse. Je leert ook hoe je HR-processen kunt analyseren en hoe je deze kunt optimaliseren.
 • Je leert professionele gesprekken voeren om mensen te adviseren, te overtuigen of met ze te onderhandelen. Hoe en welke e-HRM-systemen zet je in om HR-data te genereren?  Hoe kun je mensen belonen, hoe kun je organisaties inrichten en productiviteit en prestaties van medewerkers meten en verbeteren? 

Route Coaching & Communicatie 
 • Je leert te denken vanuit het belang van zowel de mens, organisatie als maatschappij.
 • Je leert talenten van mensen te ontdekken en deze talenten op een juiste manier in te zetten. Zo haal je het beste uit mensen zodat zij goed tot hun recht komen en zodat persoonlijke en organisatiedoelen worden behaald.
 • Je leert professionele gesprekken te voeren om mensen te begeleiden, te coachen en te adviseren. 
 • In de praktijk bezig houd jij je bezig met zaken als werving en selectie en loopbaanbegeleiding. Je begeleidt mensen bij keuzes in hun werk of opleiding, bij veranderingen in organisaties, bij ontslag, bij hun zoektocht naar een andere werkomgeving en bij re-integratie na ziekte. 


Uitstroomprofielen

Jij geeft tijdens de opleiding zelf richting aan wat je wilt leren, hoe je wilt leren. Zo kies je een uitstroomprofiel om je te specialiseren binnen het HR-vakgebied. Check de 3 profielen van de Associate degree HRM: 

Past de Associate degree Human Resource Management bij jou?

 • Je bent bereid om een heleboel over jezelf te leren en te bouwen aan een versie 2.0 van jezelf.
 • Je bent nieuwsgierig en je durft op mensen af te stappen.
 • Je bent communicatief vaardig en gaat problemen niet uit de weg.
 • Je zoekt verbinding tussen mensen en staat open voor verschillende meningen.
 • Verder ga je graag aan de slag met praktische vraagstukken en op het gebied van HRM wil je jezelf ontwikkelen en je kennis en kunde vergroten.

Programma en stage

In semester 1 krijg je een brede basis aan de hand van de HR-cyclus waarin instroom, doorstroom en uitstroom van personeel in de organisatie centraal staan. Je maakt hier al kennis met de verschillende leerroutes. De thema's van de modules in semester 1 zijn hetzelfde, maar tijdens de lessen leer je wel hoe je naar een thema kunt kijken vanuit de perspectieven van de twee leerroutes

Module Inleiding HRM
In deze module leer je alles over de HRM’er en over de tools die hij inzet om de organisatie en medewerker zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Module Instroom
Hier ga je bekijken hoe organisaties het werving-, selectie- en onboardingsproces hebben vormgegeven. 

Module Belonen
Je bekijkt hoe organisaties beloning inzetten om medewerkers te motiveren en te waarderen.

Module Gezondheid en Vitaliteit
Een gezonde organisatie waar vitale medewerkers werken is vaak een succesvolle organisatie. 

Module Uitstroom
Natuurlijk verlaten medewerkers soms ook een organisatie. Bijvoorbeeld door pensioen, ontslag, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Je leert hoe je de organisatie en de medewerker ondersteunt.

Persoonlijke en professionele ontwikkeling (PPO)
Met begeleiding van docenten en de lessen PPO ga je op zoek naar de antwoorden op de volgende vragen: Wie ben ik? Wat zijn mijn talenten? Wat zoek ik in een baan? In welke richting van het HR-vak wil ik verder? 

In semester 2 volg je minimaal 4 verbredende modules. Je kunt kiezen uit organisatiegerichte of mensgerichte modules.

Modules bij leerroute organisatie & management:
-    HR administratie & systemen
-    HR analytics
-    Performance Management
-    Verdieping arbeidsrecht

Modules bij leerroute coaching & communicatie:
-    Leren, ontwikkelen en opleiden
-    Ziekteverzuim & re-integratie
-    Gedrag en cultuur in organisaties
-    Verdieping sociale zekerheidsrecht

Oriënterende stage
Je loopt 240 uur stage waarbij je meekijkt en meewerkt in een organisatie. Je bent zelf in de regie voor het vinden van een stage, maar onze docenten begeleiden je hier natuurlijk bij.

Persoonlijke en professionele ontwikkeling (PPO)
Met begeleiding van docenten en de lessen PPO ga je op zoek naar de antwoorden op de volgende vragen: Wie ben ik? Wat zijn mijn talenten? Wat zoek ik in een baan? In welke richting van het HR-vak wil ik verder? 

Engels
Je krijgt zakelijk Engels.

In semester 3 kies je voor een van de uitstroomprofielen van de opleiding Human Resource Management. Je hebt de keuze uit:
 • HR-talentcoach
 • HR-recruiter
 • HR-officer

Binnen het uitstroomprofiel krijg je verdiepende modules waarbij je kennis opdoet, vaardigheden traint en aan projecten werkt die voorbereiden op de stage in de richting van het door jouw gekozen uitstroomprofiel.
In semester 4 studeer je af. Dit doe je 4 dagen per week gedurende 20 weken. Eens per 2 weken kom je op een dag terug naar school voor intervisie en begeleiding en werk je aan opdrachten voor school. Tijdens je stage werk je mee op operationeel en tactisch gebied, je reflecteert op je beroepshouding als HR-professional en je implementeert een verbetering van een HR-proces. Je rondt je stage af met een eindgesprek. 

Student aan het woord

Student Anne Meijboom van de Associate degree Human Resource Management draagt een wit colbert met krijtstreep en poseert bij een limegroene muur.
Student Kim Machielsen van de Associate degree Human Resource Management draagt een bril en heeft een wit gestreepte blouse aan

Toelating

Check of je voldoet aan de toelatingseisen van de Associate degree Human Resource Management.
Met een mbo 4-opleiding ben je automatisch toelaatbaar voor deze opleiding.
Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.
Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.

Je bent 21 jaar of ouder en voldoet niet aan de toelatingseisen. Dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek, afgenomen door Aob Compaz. Lees hoe je dit in gang zet en wat het kost.

Na de opleiding

Werken

De perspectieven op de arbeidsmarkt gunstig! Er zijn veel vacatures op het gebied van HRM. Wij zien onze studenten terechtkomen in functies als:
 • Recruiter
  Je zorgt voor de werving en selectie van nieuw personeel. Dit kun je doen vanuit een organisatie als corporate recruiter, maar ook voor een uitzendorganisatie of recruitmentbureau. 
 • Casemanager
  Je begeleidt zieke werknemers en de organisatie bij de begeleiding van die medewerkers. Daarbij ben je dan verantwoordelijk voor uitvoering van de Wet verbetering poortwachter.
 • Jobcoach of re-integratieadviseur
  Je helpt werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt om een baan te vinden.
 • HR-officer
  Je werkt op een HR-afdeling of in een shared servicecenter en geeft informatie over arbeidsvoorwaarden aan medewerkers en managers.
 • Medewerker verzuim
  Je werkt op een grotere HR-afdeling en heb je gespecialiseerd in verzuim van medewerkers. Je bent verantwoordelijk voor het administratief-juridische proces rondom zieke medewerkers.

Doorstuderen

Een Associate degree is een prima opstap voor een bachelor! Je kunt eenvoudig doorstromen. Je meldt je hiervoor bij de examencommissie van de bacheloropleiding. Er zijn ook op maat gemaakte programma's van Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences. Hier haal je in 2 jaar (soms 3) je bacheloropleiding. Dit zijn je opties na de Associate degree HRM:
Voltijd
HZ University of Applied Sciences, Vlissingen
2 jaar
arrow
Deeltijd
Avans Hogeschool, Den Bosch en Breda
2 jaar
arrow
Mbo-, Ad- en bachelor-HR-functies

Mbo 4 HRM

Je voert administratieve (operationele) HR-werkzaamheden uit op een HR-afdeling

Ad HRM

Je voert zelfstandig tactische HR-werkzaamheden uit, je signaleert problemen en gaat op zoek naar oplossingen. Je weet strategie en operatie te verbinden.

Bachelor HRM

Je werkt op strategisch niveau en je adviseert het management

Praktische info

Wat je wil weten voordat jij je aanmeldt.

Hiervoor kun je terecht bij Student Succes
arrow
Check of je toelaatbaar bent.
arrow
Alles wat je nodig hebt om goed te studeren.
arrow
Ontdek de stad!
arrow
Wat ben je kwijt aan je opleiding?
arrow
Je rechten en plichten als student.
arrow
Wij helpen je in 6 simpele stappen
arrow
Zo weet je zeker of de studie bij je past
arrow
Lees hier hoe het werkt
arrow
branding-blue

Heb je vragen?

Heb je een vraag over een van onze Associate degrees? Neem dan gerust contact met ons op. Ook voor algemene vragen over je studie!

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
van 08:30 tot 16:30