Leer alles over mens en werk

Human Resource Management

Mens en werk staan centraal in deze 2-jarige praktijkgerichte hbo-opleiding. Je leert waarom mensen werken en hoe je ze motiveert hun werk met liefde en plezier te doen. Je helpt ze te groeien in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling en je kijkt samen met hen hoe zij aan de doelstellingen van de organisatie kunnen bijdragen.

Associate degrees Academie Human Resource Management

In het kort

Van sollicitatie tot pensioen, maar ook actuele thema’s zoals de effecten van Covid 19 op werk komen aan bod tijdens de opleiding. Werving & selectie, functioneren, beoordelen, beloning, ontwikkeling, ziekteverzuim en ontslag van medewerkers. Dat is dagelijkse kost voor de HR-officer. Als recruiter ben je juist aan zet om de perfecte match te vinden tussen organisatie en kandidaat. Jij zet de juiste persoon op de juiste plek in de organisatie. En als talentcoach zie jij de talenten van mensen en bekijk je samen met hen hoe die talenten zo goed mogelijk ingezet kunnen worden om hen aan het werk te krijgen en/of te houden. Ons vakgebied heeft verschillende disciplines dus we hebben ook verschillende uitstroomprofielen!

In jaar 2 kies je voor een van deze uitstroomprofielen

Past deze opleiding bij jou?

 • Je bent bereid om een heleboel over jezelf te leren en te bouwen aan een 2.0. versie van jezelf.
 • Je bent nieuwsgierig en je durft op mensen af te stappen.
 • Je bent communicatief vaardig en gaat problemen niet uit de weg.
 • Je zoekt verbinding tussen mensen en staat open voor verschillende meningen.
 • Verder ga je graag aan de slag met praktische vraagstukken en op het gebied van HRM wil je jezelf ontwikkelen en je kennis en kunde vergroten.

2 leerroutes

Ons vakgebied heeft een organisatiegerichte kant en een mensgerichte. Beide kanten komen het eerste jaar aan bod, in 2 leerroutes. Je kiest zelf een aantal modules. Zo bepaal je zelf waar het accent ligt in jouw opleiding. 
 

Route Organisatie & Management (organisatiegericht)

 • Je leert een organisatie analyseren: welke partijen en factoren beïnvloeden een organisatie, hoe zijn organisaties gestructureerd en hoe kunnen zij meebewegen met veranderingen?
 • Je leert wat personeelskosten zijn: hoe analyseer je HR-data op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom? Denk hierbij aan een verzuimanalyse. Je leert ook hoe je HR-processen kunt analyseren en hoe je deze kunt optimaliseren.
 • Je leert professionele gesprekken voeren om mensen te adviseren, te overtuigen of met ze te onderhandelen. Hoe en welke e-HRM-systemen zet je in om HR-data te genereren?  Hoe kun je mensen belonen, hoe kun je organisaties inrichten en productiviteit en prestaties van medewerkers meten en verbeteren? 

Route Coaching & Communicatie (mensgericht)

 • Je leert te denken vanuit het belang van zowel de mens, organisatie als maatschappij.
 • Je leert talenten van mensen te ontdekken en deze talenten op een juiste manier in te zetten. Zo haal je het beste uit mensen zodat zij goed tot hun recht komen en zodat persoonlijke en organisatiedoelen worden behaald.
 • Je leert professionele gesprekken te voeren om mensen te begeleiden, te coachen en te adviseren. 
 • In de praktijk bezig houd jij je bezig met zaken als werving en selectie en loopbaanbegeleiding. Je begeleidt mensen bij keuzes in hun werk of opleiding, bij veranderingen in organisaties, bij ontslag, bij hun zoektocht naar een andere werkomgeving en bij re-integratie na ziekte. 

De opleiding

In 2 jaar sluit je deze Associate degree af. Tijdens de opleiding worden de praktijkvraagstukken en opdrachten steeds ingewikkelder. De begeleiding neemt juist af en je werkt steeds zelfstandiger. Een derde van je tijd besteed je aan theorie, twee derde besteed je in de praktijk of op school aan vraagstukken op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom. Een coach begeleidt je bij je persoonlijke ontwikkeling en loopbaanmogelijkheden.

Gedurende de opleiding loop je ook stage. In het eerste jaar is dit een oriënterende stage. In het tweede jaar ga je 20 weken meewerken in een organisatie. Deze laatste stage is meteen je afstudeerstage. Je kiest voor een stage in de richting van het door jouw gekozen uitstroomprofiel. Deze stage kan bij een bedrijf of overheidsinstelling zijn, maar ook een stage bij een re-integratie- of recruitmentbureau behoort tot de opties.
 

Waarom de Associate degrees HRM?

Als je graag praktijkgericht wilt leren is deze opleiding iets voor jou. Bij ons werk je aan echte HR-vraagstukken die organisaties bij ons neerleggen. Samen met andere studenten ga je daarmee aan de slag. Ook organiseren we regelmatig gastcolleges en bedrijfsbezoeken. Jij geeft tijdens de opleiding zelf richting aan wat je wilt leren, hoe je wilt leren en in welke richting jij je wilt specialiseren binnen het HR-vakgebied.

Programma

In semester 1 krijg je een brede basis aan de hand van de HR-cyclus waarin instroom, doorstroom en uitstroom van personeel in de organisatie centraal staan. Je maakt hier al kennis met de verschillende leerroutes. De thema's van de modules in semester 1 zijn hetzelfde, maar tijdens de lessen leer je wel hoe je naar een thema kunt kijken vanuit de perspectieven van de twee leerroutes

Module Inleiding HRM
In deze module leer je alles over de HRM’er en over de tools die hij inzet om de organisatie en medewerker zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Module Instroom
Hier ga je bekijken hoe organisaties het werving-, selectie- en onboardingsproces hebben vormgegeven. 

Module Belonen
Je bekijkt hoe organisaties beloning inzetten om medewerkers te motiveren en te waarderen.

Module Gezondheid en Vitaliteit
Een gezonde organisatie waar vitale medewerkers werken is vaak een succesvolle organisatie. 

Module Uitstroom
Natuurlijk verlaten medewerkers soms ook een organisatie. Bijvoorbeeld door pensioen, ontslag, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Je leert hoe je de organisatie en de medewerker ondersteunt.

Persoonlijke en professionele ontwikkeling (PPO)
Met begeleiding van docenten en de lessen PPO ga je op zoek naar de antwoorden op de volgende vragen: Wie ben ik? Wat zijn mijn talenten? Wat zoek ik in een baan? In welke richting van het HR-vak wil ik verder? 

In semester 2 volg je minimaal 4 verbredende modules. Je kunt kiezen uit organisatiegerichte of mensgerichte modules.

Modules bij leerroute organisatie & management:
-    HR administratie & systemen
-    HR analytics
-    Performance Management
-    Verdieping arbeidsrecht

Modules bij leerroute coaching & communicatie:
-    Leren, ontwikkelen en opleiden
-    Ziekteverzuim & re-integratie
-    Gedrag en cultuur in organisaties
-    Verdieping sociale zekerheidsrecht

Oriënterende stage
Je loopt 140 uur stage waarbij je meekijkt en meewerkt in een organisatie. Je bent zelf in de regie voor het vinden van een stage, maar onze docenten begeleiden je hier natuurlijk bij.

Persoonlijke en professionele ontwikkeling (PPO)
Met begeleiding van docenten en de lessen PPO ga je op zoek naar de antwoorden op de volgende vragen: Wie ben ik? Wat zijn mijn talenten? Wat zoek ik in een baan? In welke richting van het HR-vak wil ik verder? 

Engels
Je krijgt zakelijk Engels.

In semester 3 kies je voor een van de uitstroomprofielen van de opleiding Human Resource Management. Je hebt de keuze uit:
 • HR-talentcoach
 • HR-recruiter
 • HR-officer

Binnen het uitstroomprofiel krijg je verdiepende modules waarbij je kennis opdoet, vaardigheden traint en aan projecten werkt die voorbereiden op de stage in de richting van het door jouw gekozen uitstroomprofiel.
In semester 4 studeer je af. Dit doe je 4 dagen per week gedurende 20 weken. Eens per 2 weken kom je op een dag terug naar school voor intervisie en begeleiding en werk je aan opdrachten voor school. Tijdens je stage werk je mee op operationeel en tactisch gebied, je reflecteert op je beroepshouding als HR-professional en je implementeert een verbetering van een HR-proces. Je rondt je stage af met een eindgesprek. 

Toelating

Check of je voldoet aan de toelatingseisen. Alleen dan kun je starten met deze voltijdopleiding.

De Associate degrees Academie is een samenwerking tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences. Als je je aanmeldt in Studielink moet je aanvinken wie de aanbieder is van de opleiding. Bij deze opleiding is dat Avans Hogeschool.
Met een mbo 4-opleiding ben je automatisch toelaatbaar voor deze opleiding.
Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.
Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.

Je bent 21 jaar of ouder en voldoet niet aan de toelatingseisen. Dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek, afgenomen door Aob Compaz. Dit kost € 310. Lees hoe je dit in gang zet.

Doorstuderen

Je kunt er ook voor kiezen om door te studeren aan een bacheloropleiding. Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences bieden jou mogelijkheden om door te stromen naar een bacheloropleiding met een maatwerkprogramma. Dat betekent dat je met een op maat gemaakt tweejarig programma van 120 studiepunten je bachelordiploma kunt halen na je Associate degree. 

Na de opleiding

Door de economische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn de perspectieven op de arbeidsmarkt gunstig. Het beroepenveld van HRM beweegt met deze ontwikkelingen mee. Er zijn veel vacatures op het gebied van HRM. Wij zien onze studenten terechtkomen in functies als HR-medewerker, junior HR adviseur, HR-officer, recruiter, intercedent, medewerker opleidingen of verzuim, jobcoach en re-integratiebegeleider.

Overzicht beroepen

 • Recruiter
  Je zorgt voor de werving en selectie van nieuw personeel. Dit kun je doen vanuit een organisatie als corporate recruiter, maar ook voor een uitzendorganisatie of recruitmentbureau. 
 • Casemanager
  Je begeleidt zieke werknemers en de organisatie bij de begeleiding van die medewerkers. Daarbij ben je dan verantwoordelijk voor uitvoering van de Wet verbetering poortwachter.
 • Jobcoach of re-integratieadviseur
  Je helpt werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt om een baan te vinden.
 • HR-officer
  Je werkt op een HR afdeling of in een shared servicecenter en geeft informatie over arbeidsvoorwaarden aan medewerkers en managers.
 • Medewerker verzuim
  Je werkt op een grotere HR afdeling en heb je gespecialiseerd in verzuim van medewerkers. Je bent verantwoordelijk voor het administratief-juridische proces rondom zieke medewerkers.
Mbo-, Ad- en bachelor-HR-functies

Mbo 4 HRM

Je voert administratieve (operationele) HR-werkzaamheden uit op een HR-afdeling

Ad HRM

Je voert zelfstandig tactische HR-werkzaamheden uit, je signaleert problemen en gaat op zoek naar oplossingen. Je weet strategie en operatie te verbinden.

Bachelor HRM

Je werkt op strategisch niveau en je adviseert het management

branding-blue

Heb je vragen?

Heb je een vraag over een van onze Associate degrees? Neem dan gerust contact met ons op. Ook voor algemene vragen over je studie!

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
van 08:30 tot 16:30