Uitstroomprofiel van HSW

Welzijnsmakelaar

Deze 2-jarige hbo-opleiding leidt je op tot Welzijnsmakelaar. In deze verbindende rol versterk je de samenhang in buurten en wijken. Je bent specialist in positieve gezondheid en hebt een verbindende rol. Je initieert bijvoorbeeld activiteiten tegen eenzaamheid en stimuleert inclusiviteit. Een mooi beroep!

Ad-academie - HSW - Welzijnsmakelaar

 

Voltijd hbo

In 2 jaar

Start

September

Locatie

Roosendaal

De opleiding

Welzijnsmakelaar is een uitstroomprofiel van de opleiding Health & Social Work. In deze rol ontwikkel je je tot deskundige op het gebied van diversiteit en inclusie.

Je leert hoe je mensen weer kunt betrekken bij de maatschappij. En je gaat oefenen met het voeren van gesprekken, het herkennen van signalen, het werken met een sociale kaart en netwerken. Ook leer je hoe je de belangen behartigt van verschillende doelgroepen. Deze vaardigheden pas je meteen toe in echte opdrachten en tijdens je stage.

Programma en stage

Het eerste jaar staat werken met het individu centraal.


Blok 1 en 2

Deze blokken staan in het teken van basisgezondheid en interventies ter bevordering van gezondheid en welzijn. Je gaat aan de slag met: gespreksvoering, het opstellen van een sociogram, psychiatrische ziektebeelden, het maken van een gezondheidsprofiel, planmatig werken en zorgtechnologie. Een brede basis dus!
Stage: 2 dagen per week


Blok 3 en 4

Ook deze blokken werk je aan een brede ontwikkeling als gezondheidsbevorderaar. Je leert omgaan met stressoren, ethisch handelen en je werkt aan je professionele ontwikkeling. Je sluit het eerste jaar af met en eindopdracht waarin je laat zien wat je geleerd hebt over het werken met het individu.
Stage: 2 dagen per week
Het tweede jaar staat het werken met groepen centraal.


Blok 5

Dit blok draait om trends in de wijk. Je leert hoe je een wijkscan maakt en gaat oefenen met motiverende gespreksvoering.
Stage: 2 dagen per week 


Blok 6

Je leert hoe je kunt innoveren de wijk. Je gaat aan de slag met een verbeterplan en interculturele gespreksvoering. Denk aan de vraag hoe je eenzame jongeren in een bepaalde wijk beter kunt bereiken en kunt betrekken bij de maatschappij.
Stage: 2 dagen per week 


Blok 7 en 8

Dit semester ga je afstuderen, dat betekent een actie-onderzoek te doen in de praktijk. Je gaat aan de slag met een actueel vraagstuk dat aansluit bij je uitstroomprofiel.Denk aan laaggeletterden in een wijk waar ingewikkelde brieven zich opstapelen. Aan de hand van een wijkscan onderzoek je hoe deze bewoners hulp kunnen krijgen bij hun administratie en zo regie houden op hun eigen leven.

Afstudeerstage: 4 dagen per week 

Past deze opleiding bij jou?

  • Je voelt je sterk maatschappelijk betrokken
  • Je ziet mogelijkheden van mensen en zoekt de verbinding
  • Je kunt goed luisteren
  • Je bent toegankelijk en benaderbaar
  • Het lijkt je leuk om de spin in het web te zijn in een wijk

Toelating

Check of je voldoet aan de toelatingseisen. Alleen dan kun je starten met deze opleiding Health & Social Work.
Met een mbo 4-opleiding ben je automatisch toelaatbaar voor deze opleiding.
Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.
Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.

Je bent 21 jaar of ouder en voldoet niet aan de toelatingseisen. Dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek, afgenomen door Aob Compaz. Lees hoe je dit in gang zet en wat het kost.

Na je studie

Je opleiding is breed dus je kunt op veel plekken aan de slag als gezondheidsbevorderaar. Bijvoorbeeld bij een gemeente of wijkcentrum. Met het uitstroomprofiel Welzijnsmakelaar ben je vooral gewild als verbinder. Jij versterkt de samenhang in buurten en verbindt bewoners. Je initieert samenwerking, speelt in op maatschappelijke trends en adviseert over diversiteit en inclusie. Bijvoorbeeld als jongerenwerker bij een welzijnsorganisatie.
Wil je na deze opleiding ook je bachelor halen? Dat kan al in 2 jaar! Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences hebben programma's op maat. Zo kun je eenvoudig doorstromen. Bekijk hieronder je opties!

Doorstuderen

Een Associate degree is een prima opstap voor een bachelor! Met de op maat gemaakte programma's van Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences, haal je in 2 jaar ook nog je bacheloropleiding. Dit zijn je opties na de Associate degree H&SW:
branding-blue

Heb je vragen?

Heb je een vraag over een van onze Associate degrees? Neem dan gerust contact met ons op. Ook voor algemene vragen over je studie!

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
van 08:30 tot 16:30