Management Projectmanager

Associate degree Roosendaal

Projectmanager is een uitstroomprofiel binnen de Ad Management

Word een talent in het managen van projecten!

Als projectmanager manage je projecten tot een tastbaar resultaat. Op basis van de doelstelling en randvoorwaarden van de opdrachtgever maak je een projectontwerp. Je vertaalt de ideeën naar taken, processtappen of kleine ontwikkelprojecten.

Je werkt projectmatig aan kleine projecten en zorgt voor de projectplanning, de organisatie van de uitvoering, de aansturing van het projectteam, de bewaking van budgetten en eventuele projectrisico’s. Verder creëer je draagvlak bij interne- en externe stakeholders en zorg je voor de informatievoorziening. Je coacht stakeholders en het projectteam in efficiënt werken in de vorm van timemanagement.

Past het profiel Projectmanager bij jou?

Plannen en organiseren is het liefste wat je doet. Je herkent jezelf in de rollen van organisator & planner, verbinder, initiator en coach & leider. Je bent iemand die graag de touwtjes in eigen handen neemt en je vindt het leuk om out of the box te denken. Tegenslagen zie je als leermomenten en je houdt ervan om samen met je teamleden daadkrachtig naar creatieve oplossingen te zoeken. Je voelt je snel eigenaar van een project en gaat de verantwoordelijkheden die daarbij horen, niet uit de weg. Met een goed zelfbeeld weet je waar je staat en kun je op professionele wijze omgaan met feedback. 

Wat leer je tijdens deze opleiding?

Tijdens de tweejarige hbo-opleiding Management Associate degree, leer je wat het betekent om te werken in de organisatorische context van een organisatie. Jij leert hoe jij met je aanstekelijke enthousiasme jouw managementvaardigheden kunt toepassen bij het motiveren en aansturen van kleine teams of een project. Je ontwikkelt inzichten in hoe je omgevingsbewust kunt handelen.

Werkveld

De omgeving waarin je projecten moet uitvoeren zijn vaak complex. Dat vraagt om flexibiliteit en draagkracht van jou als projectmanager. Enerzijds moet je vanuit efficiency- en effectiviteitsoogpunt kunnen handelen en anderzijds moet je inspelen op verandering. Het gaat dan over projecten waar geen standaardprocedures voor zijn. Hoe je dat aanpakt, leer je bij ons door verschillende projecten op te zetten en te bewaken.

Uitstroomprofiel

Projectmanager is een uitstroomprofiel binnen de opleiding Management. Je kunt ook kiezen voor 1 van de andere profielen:

Programma

Blok 1, je maakt kennis met alle profielen

 • Project: Externe omgeving
 • Trends en ontwikkelingen
 • Omgeving en organisatie
 • Solliciteren
 • Marketing
 • Manager in ontwikkeling 1
  • Onderzoek
  • Leren leren
  • Managementvaardigheden
  • Gespreksvoering

Blok 2, je maakt een voorlopige profielkeuze

 • Project: Interne organisatie
 • Waardecreatie
 • Mensen en organisatie
 • Meewerkstage voorbereiding
 • Marketing
 • Manager in ontwikkeling 2
  • Onderzoek
  • Leren leren
  • Managementvaardigheden
  • Gespreksvoering

Blok 3, je heb gekozen voor het profiel Projectmanager

 • Project: Managen van een project
 • Operationeel management 1
 • Structuur en organisatie
 • Keuzeruimte 1
 • Engels
 • Meewerkstage
 • Financieel management
 • Manager in ontwikkeling 3
  • Onderzoek
  • Gespreksvoering

Blok 4, programma Projectmanager

 • Project: Managen van een project
 • Projectontwikkeling
 • Projectmanagement
 • Financieel management
 • Keuzeruimte 2
 • Engels
 • Meewerkstage

Blok 1, programma Projectmanager

 • Project: Projectorganisatie
 • Project en communicatie
 • Projectrapportage
 • Project: Organisatieverandering
 • Gedrag en organisatie
 • Jij als veranderaar
 • Marketingtactiek
 • Manager in ontwikkeling 4
  • Onderzoek
  • Managementvaardigheden
  • Sociaal recht

Blok 2, programma Projectmanager

 • Project: Projectorganisatie
 • Operationeel management 2
 • Projectrapportage
 • Project: Organisatieverandering
 • Jij als veranderaar
 • Professionele communicatie
 • Manager in ontwikkeling 4
  • Onderzoek
  • Managementvaardigheden
  • Sociaal recht

Blok 3 en 4, programma Projectmanager

 • Keuzeruimte 3
 • Keuzeruimte 4
 • Afstuderen in de beroepspraktijk

Toelating

Check of je voldoet aan de toelatingseisen. Alleen dan kun je starten met deze voltijdopleiding.

Mbo 4 Met een mbo 4-opleiding ben je automatisch toelaatbaar voor deze opleiding.
Havo Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.
Vwo Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.

21+ toets

Je bent 21 jaar of ouder en voldoet niet aan de toelatingseisen. Dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek, afgenomen door Aob Compaz. Kosten zijn € 295. Neem vooraf contact op met de intakecoördinator. Hij helpt je met de procedure.

Aanbieder 

De Associate degrees Academie is een samenwerking tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences. In Studielink moet je aanvinken wie de aanbieder is van de opleiding. Bij deze opleiding is dat HZ University of Applied Sciences.

Na de opleiding

Als projectmanager kun je gaan werken in het klein-, midden- en grootbedrijf, in de profit- en de non-profitsector. We leiden je op voor een beroep! Je kunt dus na je studie vrijwel in alle/diverse branches terechtkomen.

Werken... of toch doorstuderen?

Met het volgen van een Ad-opleiding word je opgeleid voor een beroep. Je kunt er ook voor kiezen om door te studeren aan een bacheloropleiding. Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences bieden jou mogelijkheden om door te stromen naar een bacheloropleiding met een maatwerkprogramma. Dat betekent dat je met een op maat gemaakt tweejarig programma van 120 studiepunten je bachelordiploma kunt halen na je Associate degree. 

Bekijk de mogelijkheden na deze opleiding