Uitstroomprofiel van H&SW

Zorginnovator

Als Zorginnovator bevorder je de zelfregie voor de hulpbehoevende mens. Je onderzoekt hoe je de zelfredzaamheid van mensen kunt behouden of vergroten en hoe ze zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen met behulp van technologische middelen. Deze opleiding combineert mens en technologie.

Ad-academie - HSW - Zorginnovator

De opleiding

Zorginnovator is een uitstroomprofiel van de opleiding Health & Social Work. In deze rol stimuleert je mensen om zo zelfstandig mogelijk te leven en hun vrijheid te behouden.

Je leert creatief denken, ethisch handelen en je krijgt theorie over veel voorkomende ziektebeelden. Ook ga je aan de slag met de mogelijkheden en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van zorgtechnologie. Denk aan domotica of een hulpmiddel om je sokken aan te trekken. Deze kennis en vaardigheden pas je meteen toe in de praktijk, bijvoorbeeld tijdens je stage. Hier leer ook dat je het werk niet uit handen neemt, maar samen optrekt bij keuzes over hulpmiddelen. Je cliënt houdt de regie!

Check ook de andere uitstroomprofielen van H&SW

Programma en stage

Het eerste jaar staat werken met het individu centraal.


Blok 1 en 2

Deze blokken staan in het teken van basisgezondheid en interventies ter bevordering van gezondheid en welzijn. Je gaat aan de slag met: gespreksvoering, het opstellen van een sociogram, psychiatrische ziektebeelden, het maken van een gezondheidsprofiel, planmatig werken en zorgtechnologie. Een brede basis dus!
Stage: 2 dagen per week


Blok 3 en 4

Ook deze blokken werk je aan een brede ontwikkeling als gezondheidsbevorderaar. Je leert omgaan met stressoren, ethisch handelen en je werkt aan je professionele ontwikkeling. Je sluit het eerste jaar af met en eindopdracht waarin je laat zien wat je geleerd hebt over het werken met het individu.
Stage: 2 dagen per week
Het tweede jaar staat het werken met groepen centraal.


Blok 5

Je leert hoe je een innovatieve interventie doet voor een groep. Aan bod komen: technologie & ethiek en motiverende gespreksvoering. 
Stage: 2 dagen per week 


Blok 6

Je leert hoe je kunt innoveren in het sociaal domein. Je gaat aan de slag met een verbeterplan en interculturele gespreksvoering. 
Stage: 2 dagen per week 


Blok 7 en 8

Dit semester ga je afstuderen, dat betekent  een actie-onderzoek te doen in de praktijk. Je gaat aan de slag met een actueel vraagstuk dat aansluit bij je uitstroomprofiel. Je werkt aan verbetering, verandering of vernieuwing in de beroepspraktijk.
Afstudeerstage: 4 dagen per week 

Past deze opleiding bij jou?

  • Je hebt oog voor mensen en hun hulpvraag
  • Je hebt een onderzoekende houding
  • Je hebt affiniteit met technologie
  • Je wilt leren over relevante wetgeving
  • Je houdt van vernieuwen en volgt ontwikkelingen in technologie

Toelating

Check of je voldoet aan de toelatingseisen. Alleen dan kun je starten met deze opleiding Health & Social Work.
Met een mbo 4-opleiding ben je automatisch toelaatbaar voor deze opleiding.
Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.
Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.

Je bent 21 jaar of ouder en voldoet niet aan de toelatingseisen. Dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek, afgenomen door Aob Compaz. Lees hoe je dit in gang zet en wat het kost.

Doorstuderen

Een Associate degree is een prima opstap voor een bachelor! Met de op maat gemaakte programma's van Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences, haal je in 2 jaar ook nog je bacheloropleiding. Dit zijn je opties na de Associate degree H&SW: