Uitstroomprofiel van H&SW

Zorginnovator

Als Zorginnovator ben je bezig met zorg en welzijn voor mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig te functioneren. Met een kritische blik en kennis van technologische hulpmiddelen maak je zowel cliënten als medewerkers enthousiast over de inzet van innovatieve zorgtechnologie.

Ad-academie - HSW - Zorginnovator

De opleiding

Zorginnovator is een uitstroomprofiel van de opleiding Health & Social Work. Met dit profiel richt jij je op het inzetten van innovatieve interventies. Denk aan de inzet van een zorgtechnologisch hulpmiddel zoals een app om een lichaamsfunctie te monitoren. Of een meer efficiënte manier van werken, zoals beeldbellen. In alle gevallen bieden de interventies antwoord op complexe sociale of fysieke problemen.

Je leert welke zorgtechnologische hulpmiddelen er op de markt zijn en hoe je deze inzet voor de doelgroep. Dit ga je oefenen tijdens je stage. Daarnaast leer je hoe je medewerkers en het management enthousiast maakt voor jouw ideeën. En wat er nodig is om een interventie te implementeren. Je gaat dan ook oefenen in het geven van voorlichting.

Programma en stage

Het eerste jaar staat werken met het individu centraal.


Blok 1 en 2

Deze blokken staan in het teken van basisgezondheid en interventies ter bevordering van gezondheid en welzijn. Je gaat aan de slag met: gespreksvoering, het opstellen van een sociogram, psychiatrische ziektebeelden, het maken van een gezondheidsprofiel, planmatig werken en zorgtechnologie. Een brede basis dus!
Stage: 2 dagen per week


Blok 3 en 4

Ook deze blokken werk je aan een brede ontwikkeling als gezondheidsbevorderaar. Je leert omgaan met stressoren, ethisch handelen en je werkt aan je professionele ontwikkeling. Je sluit het eerste jaar af met en eindopdracht waarin je laat zien wat je geleerd hebt over het werken met het individu.
Stage: 2 dagen per week
Het tweede jaar staat het werken met groepen centraal.


Blok 5

Je analyseert welke innovatieve interventies er binnen de beroepspraktijk aanwezig zijn. Daarbij kijk je naar een actueel gezondheidsvraagstuk waarop je passend verbetervoorstel maakt.
Stage: 2 dagen per week 


Blok 6

Je leert hoe je medewerkers enthousiast krijgt om innovatieve interventies (meer) in te zetten. Je leert daarmee hoe je kunt innoveren in het sociale domein. Je gaat een voorlichting geven aan professionals. Daarnaast schrijf je een implementatieplan. Verder komt onder andere interculturele gespreksvoering aan bod.
Stage: 2 dagen per week 


Blok 7 en 8

Dit semester ga je afstuderen. Je werkt aan een aan verbetering, verandering of vernieuwing in de beroepspraktijk. Dat betekent dat je een interventie gaat implementeren, uitvoeren, eventueel bijstellen en evalueren. Je kiest een actueel vraagstuk dat aansluit bij je uitstroomprofiel.
Afstudeerstage: 4 dagen per week 

Past deze opleiding bij jou?

  • Je vindt het leuk om bezig te zijn met verbeteren van zorg en welzijn voor mensen die het nodig hebben
  • Je hebt een onderzoekende houding en een kritische blik
  • Je maakt graag anderen enthousiast over jouw ideeën.
  • Je denkt out of the box
  • Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen in je vak

Toelating

Check of je voldoet aan de toelatingseisen. Alleen dan kun je starten met deze opleiding Health & Social Work.
Met een mbo 4-opleiding ben je automatisch toelaatbaar voor deze opleiding.
Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.
Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.

Je bent 21 jaar of ouder en voldoet niet aan de toelatingseisen. Dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek, afgenomen door Aob Compaz. Lees hoe je dit in gang zet en wat het kost.

Na je studie

Na de opleiding ben je preventief gezondheidsbevorderaar en de schakel tussen cliënten en professionals. Jij bent de spin in het web. Je kunt aan de slag bij een gemeente of wijkcentrum, bijvoorbeeld als ambulant begeleider.

Doorstuderen

Een Associate degree is een prima opstap voor een bachelor! Met de op maat gemaakte programma's van Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences, haal je in 2 jaar ook nog je bacheloropleiding. Dit zijn je opties na de Associate degree H&SW: