14 februari 2022

Veel interesse voor Health & Social Work tijdens Open dag

Open dag bij Associate degrees Academie

Na veel online informatieavonden hadden we zaterdag 12 februari eindelijk weer een ouderwetse Open dag. Dat veel studiekiezers daaraan toe waren bleek uit de opkomst. Met name onze opleiding Health & Social Work (HS&W) trok veel geïnteresseerde studiekiezers. Dit is dé opleiding voor gezondheid en welzijn binnen de Associate degrees Academie.


Over HSW

De 2-jarige hbo-opleiding H&SW in Roosendaal draait om het bevorderen van welzijn en gezondheid. Studenten die deze opleiding volgen, leren bijvoorbeeld hoe zij gedragsverandering met betrekking tot een gezondere levensstijl kunnen stimuleren of hoe het mentale en fysieke welzijn van mensen bevorderd kan worden. Gezien de opkomst van geïnteresseerde studiekiezers, blijkt deze opleiding populair. Volgens onze directeur Roland van der Poel is dat niet zo gek: “Generatie Z staat bekend om een grote maatschappelijke betrokkenheid en door de pandemie zien jongeren hoe belangrijk aandacht voor zorg en welzijn is. Met een opleiding als H&SW kunnen zij in de toekomst het verschil maken.”

Hoopvol

Opleidingscoördinator Health & Social Work Deborah Visser vindt de groeiende interesse hoopvol. Ze vertelt: “We leven sinds 2 jaar in een gezondheidscrisis. Naast dat mensen er fysiek ziek van worden, zijn de gevolgen voor de mentale gezondheid enorm. Denk bijvoorbeeld aan de groeiende eenzaamheid onder ouderen én jongeren. Onze studenten worden in slechts 2 jaar tijd breed opgeleid tot gezondheidscoach en kunnen, vooral in tijden als deze, écht het verschil gaan maken.” De opleiding H&SW kent sinds kort verschillende uitstroomprofielen. “De uitstroomprofielen Leefstijladviseur, Welzijnsmakelaar en Zorginnovator bieden de studenten de kans om zich verder te specialiseren, waardoor ze nog dichter bij de maatschappij en de actualiteit komen te staan” vult Deborah aan.

Meer uitschieters

Niet alleen bij H&SW was het druk tijdens de Open dag. Ook Bedrijfskunde had veel bezoekers. Vooral voor het profiel Ondernemer was veel interesse. Volgens Gerard Basset, docent Bedrijfskunde, is die toenemende interesse goed te verklaren. Hij vertelt: “Tijdens de coronaperiode is er landelijk een stijging te zien in het aantal startende ondernemingen. Dat zien we ook zeker terug in het groeiende aantal studenten van onze opleiding. Dat mensen steeds vaker kiezen om eigen baas te zijn, heeft mijns inziens te maken met de behoefte aan een stukje zelfstandigheid in crisistijden.”