16 maart 2020
Coronamaatregelen

Corona update: maatregelen verlengd tot en met 6 april

Nieuwe studierichtingen Management en Bedrijfskunde

Gistermiddag heeft de regering nieuwe maatregelen aangekondigd tegen verspreiding van het coronavirus. Voor de Associate degrees Academie was vooral het volgende aspect van belang: de maatregelen die het hoger onderwijs raken zijn verlengd tot en met maandag 6 april.


De eerder genomen besluiten van het crisisteam die golden tot en met 31 maart, zijn nu allemaal verlengd tot en met 6 april. Dat betekent dat er tot die datum geen onderwijs of toetsafname plaatsvindt op locatie. En dat de evenementen zijn afgelast. Ook voor andere besluiten geldt 6 april, zoals voor reis en verblijf in het buitenland.

Studievoortgang

Over het aanbieden van digitaal onderwijs volgt dinsdag 17 maart meer informatie. Ook volgt dan meer informatie over de gevolgen en oplossingen voor toetsen. Stage en afstuderen kunnen in principe doorgang vinden, mits je stagebedrijf ook die ruimte biedt. Studiereizen gaan niet door.

We doen er alles aan om negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken en waar mogelijk maatwerk te leveren om problemen op te lossen. Hoe dat maatwerk eruit zal zien, wordt de komende tijd duidelijk.

Sluiting scholen en kinderopvang

De gisteren aangekondigde sluiting van scholen en kinderdagopvang kan voor medewerkers de nodige consequenties hebben. Het crisisteam bestudeert hoe we hier het beste mee om kunnen gaan. Voorlopig adviseren we aan medewerkers om de zorg voor hun kinderen zoveel mogelijk te combineren met hun werkzaamheden voor de academie. Overleg dit met je leidinggevende. Later in deze week volgt hierover meer informatie.

Cruciale beroepsgroepen

De regering heeft wel bepaald dat sommige ouders of verzorgenden de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik kunnen maken van de kinderopvangmogelijkheden, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiende te houden. Dit geldt voor mensen met zogenaamde cruciale beroepen. Op de lijst met deze beroepen staan ook leraren en personeel dat benodigd is op school, bijvoorbeeld voor afstandsonderwijs. Medewerkers die hiervan gebruik willen maken (denk hierbij ook aan locatiebeheer en ICT), kunnen dit rechtstreeks regelen met de eigen school of kinderopvang.

Blijf op de hoogte!

Bekijk de veelgestelde vragen voor de meest actuele informatie op coronavirus/avans.nl Deze vragen worden regelmatig aangevuld en aangepast op basis van de laatste ontwikkelingen en richtlijnen.