16 februari 2023
Over Ad-academie

Record opkomst Open avond Associate degrees Academie

Studiekiezers op de Open avond in Roosendaal

9 februari was het Open avond bij de Associate degrees Academie. Niet eerder was het zo druk tijdens een open avond. Ruim 300 studiekiezers kwamen onderzoeken of een 2-jarige hbo-opleiding bij hen paste. En dat is een record voor de kleinschalige academie in het centrum van Roosendaal. Maar wat maakt de Associate degree zo populair? Tim Rietveldt, onze manager Externe Betrekkingen bij de relatief jonge academie schijnt er zijn licht op.


Goed nieuws


Steeds meer studiekiezers weten de Ad-Academie te vinden. “En dat is goed nieuws”, volgens Tim. “Niet alleen voor ons, maar vooral voor de studenten die gedijen bij praktijkgericht onderwijs.” Anders dan bij een bachelor ligt bij een Associate degree het accent namelijk op de praktijk. Studenten krijgen wel theorie, maar passen die meteen toe in concrete opdrachten van bedrijven uit de regio. En ook stage is een groot onderdeel van het curriculum. “Studenten halen hbo-niveau zonder lang met hun neus in de boeken te hoeven. En dat is een uitkomst als je leert door te doen” zegt Tim aan.


Voor mbo'ers én havisten

Op dit moment weten vooral veel mbo’ers de Associate degrees te vinden. “We zien nu vaak dat een mbo-er nog een stap wil maken, maar niet staat te springen om nog eens 4 jaar te studeren. Of opziet tegen de theoretische insteek van een bachelor.” vertelt Tim. Toch is een Associate degree ook een goede keuze voor een havist. “Nu zie je dat jongeren met een havodiploma toch vaak kiezen voor een bachelor, omdat dat de gebruikelijke weg is. De praktische havisten lopen dan vast en komen daarna bij ons. Het zou fijn zijn om die groep meteen op de juiste plek te krijgen. En daar werken wij hard aan!”


De academie groeit

Onze academie in Roosendaal bestaat nu 4 jaar. In die jaren is hard gewerkt aan het vergroten van de bekendheid bij de doelgroep. Tim: “Dat was nodig. Een Associate degree zit nou eenmaal wat minder tussen de oren bij studiekiezers dan de hbo-bachelor en het wetenschappelijk onderwijs. De hoge opkomst deze week bewijst dat daar nu verandering in komt. Steeds meer jongeren kennen het soort onderwijs en weten de weg naar Roosendaal te vinden.” Volgens Tim staan bedrijven in de regio te springen om mensen met een Associate degree. Medewerkers die zowel operationeel als strategisch sterk zijn. En dat de opleiding slechts 2 jaar duurt, is ook een voordeel, gezien de huidige arbeidsmarkt. Tim verwacht dan ook dat de populariteit van Associate degrees nog verder zal stijgen. “Hoeveel inschrijvingen we krijgen is lastig te zeggen, maar de meeste bezoekers waren in ieder geval enthousiast!”