11 januari 2024
Opleidingen

Health & Social Work is nu Sociaal Werk

Ad-academie - HSW - Leefstijladviseur

Zoek je onze vertrouwde opleiding Health & Social Work dan vind je die nu onder een nieuwe naam: Associate degree Sociaal Werk. Deze naamswijziging is landelijk en betekent vooral meer duidelijkheid voor studiekiezers.


Veel namen, hetzelfde beestje

In de sociale hoek kon je afgelopen jaren kiezen uit 5 Associate degrees met grotendeels dezelfde inhoud, maar met andere namen: Ad Health & Social Work, Ad Service Welzijn en Zorg, Ad Sociaal Werk, Ad Sociaal Werk in de Zorg en Ad Social Work. Dat is verwarrend. Voor meer eenduidigheid is er landelijk besloten dat al deze opleidingen verdergaan onder een en dezelfde nieuwe naam: Sociaal Werk.


Meer voordelen

Studiekiezers, het werkveld en de maatschappij zijn nog vrij onbekend met deze Ad-opleidingen. Dat moet beter. En een gezamenlijke naam draagt bij aan die bekendheid! Ook voor afgestudeerden is een herkenbare naam goed. Hiermee profileren we de opleidingen én het beroep van onze professionals op onderwijsniveau 5. Dus ben je straks afgestudeerd dan weten instellingen en bedrijven wat je gestudeerd hebt en wat je waard bent.