27 maart 2023
Over Ad-academie

In memoriam: Paul Rüpp

Paul Rüpp, oud-voorzitter van onze samwerkingspartner Avans Hogeschool, is na een kort ziekbed op 65-jarige leeftijd overleden. Een in memoriam van Avans Hogeschool.


Paul was maar liefst 12 jaar lang voorzitter van Avans Hogeschool, van december 2009 tot september 2021. In die periode drukte hij zijn stempel op de hogeschool. Hij toonde zich een doortastend bestuurder, maar was ook als een burgervader voor de Avansgemeenschap. Directeuren en adjuncten konden steevast een telefoontje verwachten op hun verjaardag, waarin ze werden toegezongen. Een traditie die hij vaak voortzette als een collega elders werkzaam was.

Deze voor hem kenmerkende warme persoonlijke benadering zat in zijn hele doen en laten. Hij toonde interesse in persoonlijke situaties en kende de medewerkers – en vaak zelfs hun gezinsleden – bij naam. Voordat hij bij Avans aantrad, was hij onder meer raadslid, wethouder en gedeputeerde. Als oud-politicus wist hij met zijn charme mensen te betrekken en te enthousiasmeren.

Paul trad relatief kort na de fusie tussen Hogeschool West Brabant en Hogeschool Den Bosch aan als bestuurder. Het was een roerige periode met veel complexe dossiers, minder goede beoordelingen en dalende studentenaantallen. In de 12 jaar dat hij voorzitter was, maakte hij van Avans een geheel. Als voorzitter zonder roots in een van beide rechtsvoorgangers doorbrak hij het Bredase en Bossche denken. Wij zijn één Avans, was zijn boodschap. Hij bracht een breed netwerk mee en bleek het boegbeeld dat Avans nodig had.

De trots op Avans die hij uitstraalde maakte ook medewerkers en studenten trots. Paul gaf Avans een gezicht naar buiten. Prinses Beatrix vroeg hem in haar periode als koningin als kamerheer, een functie die hij later ook vervulde voor haar opvolger koning Willem-Alexander. Hij ervoer dit als zeer eervol.

Zijn ervaring in het bedrijfsleven sterkte hem in zijn denken: wij zijn er voor de studenten en leiden op voor het beroepenveld. Dat kenmerkte zijn visie, die nog steeds leidend is voor onze hogeschool.

Tekenend is ook het moment van reflectie dat hij zichzelf gunde na 2 termijnen van 4 jaar voorzitterschap. Hij nam een sabbatical van 5 maanden en maakte een lange reis door Afrika. Die reis bracht hem niet alleen persoonlijk nieuwe inzichten, maar scherpte ook zijn visie op Avans aan.

Het belang van maatschappelijke impact, dat hij in Afrika ervoer, vertaalde hij naar de koers voor onze hogeschool. Avans verbond zich als een van de eerste onderwijsinstellingen aan de Sustainable Development Goals. Ook legde hij de basis voor de visie op duurzaamheid van Avans en onze integrale benadering van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Avans werd de hogeschool die we nog steeds zijn: een instelling die deel uitmaakt van de samenleving en zich uitspreekt over maatschappelijke ontwikkelingen.

Paul was een man met humor, die zeker ook niet wars was van zelfspot. Hij maakte grapjes over zijn ego, wist van zichzelf dat hij graag gezien, herkend en erkend wilde worden. Dat vond hij als echte teamspeler ook belangrijk voor anderen, die hij kansen en vertrouwen gaf om zich te ontplooien.

Door zich te roeren in het publieke debat en actief binnen de Vereniging Hogescholen deel te nemen, bracht hij Avans ook erkenning en herkenning. Paul, en daarmee Avans, liep voorop met de ontwikkeling van de academies voor deeltijdopleidingen en Associate degrees.

Paul was neerlandicus in hart en nieren. Hij begon zijn carrière als docent Nederlands op het Kruisheren Kollege in Uden en het Gymnasium Bernrode in Heeswijk en hij schreef voor het Udens Weekblad en Brabants Dagblad. Die liefde voor taal is altijd gebleven, hij las en citeerde uit zijn grote verzameling boeken en was lange tijd bestuurlijk betrokken bij het Instituut voor de Nederlandse Taal.  

Hij was een erudiet man: welbespraakt, belezen en met veel kennis op meerdere gebieden. In zijn speeches toonde hij zich veelvuldig een autoriteit en sloot hij vaak af met een gedicht of citaat van een van zijn geliefde schrijvers. Niet zelden raakte het gedicht of citaat de kern van hetgeen daarvoor besproken was en zette het de aanwezigen aan tot denken.

Wie Avans nu binnenstapt, herkent nog steeds de hand van Paul in onze kernwaarden: maatschappelijk betrokken, ambitieus en persoonlijk. En in de kleinschalige omgeving waar we elkaar zien, herkennen en erkennen.

Bij zijn afscheid als bestuursvoorzitter van Avans werd hij onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Kort daarna keerde hij terug naar het openbaar bestuur. Paul werd begin 2022 waarnemend burgemeester van de gemeente Maashorst, ontstaan uit onder meer de gemeente Uden, waar hij eerder raadslid en wethouder was. Ook kreeg hij op 20 februari 2023 het Erekruis van de Huisorde van Oranje. Zijn definitieve aanstelling als burgemeester was geagendeerd, maar zijn ziekte doorkruiste die plannen.

Bron: https://www.avans.nl/over-avans/nieuws-en-pers/nieuwsberichten/detail/2023/03/in-memoriam-paul-rupp