23 augustus 2021
Coronamaatregelen

Update Coronamaatregelen

Nieuwe studierichtingen Management en Bedrijfskunde

Vanaf 30 augustus is er weer meer ruimte voor fysiek onderwijs. De anderhalvemetermaatregel geldt dan niet meer voor het hoger onderwijs. Lees hier wat dat betekent en welke regels we nog wel hanteren.


Loslaten 1,5 meter afstand vanaf 30 augustus
Vanaf 30 augustus mogen we de anderhalvemetermaatregel in het hoger onderwijs loslaten. Zowel studenten, docenten en medewerkers hoeven binnen de onderwijslocaties dan geen afstand meer te houden. Hierdoor kunnen we veel meer capaciteit van het gebouw benutten en kan het onderwijs na lange tijd weer grotendeels fysiek plaatsvinden.

Vaccinaties en zelftests
Het hoger onderwijs (en het mbo) nemen met het loslaten van de anderhalvemetermaatregel een uitzonderingspositie in. We moeten er dan ook voor waken dat we niet weer snel terug moeten naar volledig online onderwijs. Daarom wijzen we op het belang van vaccineren en het gebruiken van zelftests. Ook na volledige vaccinatie. Zelftests zijn in ieder geval tot 1 september gratis te bestellen via zelftestonderwijs.nl.

Basis hygiëne- en gezondheidsrichtlijnen
We handhaven de bekende hygiëne- en gezondheidsrichtlijnen. Dat betekent regelmatig en goed je handen wassen en niesen en hoesten in de elleboog. Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen bij de GGD. Ook als je(volledig) gevaccineerd bent.

Looproutes
De looproutes blijven voorlopig ook nog in het gebouw aanwezig. Volg de looproutes zoals aangegeven in het gebouw. Geef het goede voorbeeld!

Groepsgrootte
Er geldt een maximum groepsgrootte van 75 personen per ruimte. Voor hoor- of werkcolleges met meer dan 75 personen bedenken we een alternatief. Deze geven we bijvoorbeeld volledig digitaal of hybride. Ruimtes als kantines en het Atrium worden ingericht zodat er maximaal 75 personen kunnen zitten. We houden hier toezicht op.

Mondkapjes verplicht bij verplaatsing
Mondkapjes in het onderwijsgebouw zijn verplicht als je je tussen onderwijsactiviteiten verplaatst. Op een vaste zitplaats en tijdens een onderwijsactiviteit kan het mondkapje af.