Organisatie

Missie

De Academie Associate degrees is de belangrijkste partner van bedrijven en instellingen in de regio bij het opleiden van professionals op het niveau van een Associate degree. Dit niveau ligt tussen mbo 4 en hbo-bachelor in. Daarnaast ontwikkelen we samen praktijkgerichte kennis. 

Deze missie vloeit voort uit het volgende besef: de regio heeft, in haar ontwikkeling naar een kenniseconomie, een ambitieuze instelling nodig die een daadwerkelijke kwaliteitsimpuls geeft aan de arbeidsmarktbehoefte op het niveau van een Associate degree. De vitaliteit en aantrekkelijkheid van de regio nemen hierdoor toe.

Visie

We leiden studenten op tot professionals. Startbekwaam door kennis en vaardigheden. En toekomstbestendig door een ondernemende, onderzoekende en verantwoordelijke houding. 

We kennen en zien onze studenten en stimuleren hen tot groei. Dit doen we door samen te werken aan betekenisvolle, levensechte vraagstukken uit de praktijk in een feedbackcultuur waarin leren centraal staat. Dit leidt tot creatieve oplossingen en nieuwe kennis die waardevol zijn voor de maatschappij.

Doelen

  • Het maximale uit de studenten halen door mbo’ers de mogelijkheid te bieden om naar een hoger niveau onderwijs door te stromen.
  • Studenten beter voorbereiden op de toenemende complexiteit van het werk. 
  • De innovatie- en concurrentiekracht van de regio vergroten door meer hoger opgeleiden af te leveren.
  • Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de beroepen voor de toekomst. 
  • Intensieve samenwerking tussen mbo en hbo. 
123
123

Onderwijsvisie

De Ad-student die bij ons afstudeert is goed voorbereid op de arbeidsmarkt. Hij weet waar zijn talenten liggen en kan strategie en operatie feilloos met elkaar verbinden. Hij heeft een theoretische basis die geïntegreerd is in zijn handelen en kan vraagstukken in zijn domein op hbo-niveau aanvliegen en oplossingen implementeren. 

Lees onze Visie op Onderwijs