Organisatie

Missie

De Associate degrees Academie is de belangrijkste partner van bedrijven en instellingen in de regio bij het opleiden van professionals op het niveau van een Associate degree. Dit niveau ligt tussen mbo 4 en hbo-bachelor in. Daarnaast ontwikkelen we samen praktijkgerichte kennis. 

Deze missie vloeit voort uit het volgende besef: de regio heeft, in haar ontwikkeling naar een kenniseconomie, een ambitieuze instelling nodig die een daadwerkelijke kwaliteitsimpuls geeft aan de arbeidsmarktbehoefte op het niveau van een Associate degree. De vitaliteit en aantrekkelijkheid van de regio nemen hierdoor toe.

Deze missie voeren we uit vanuit onze eigen identiteit die je herkent aan de volgende 5 kernwaarden:

 • Vernieuwend
  Je leert door te doen. Op school en in de praktijk. De samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven is baanbrekend. Het onderwijs beweegt mee met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daarmee blijf je up-to-date en leer je flexibel om te gaan met veranderingen.
 • Vakkundig
  Je verstaat je vak goed en bent betrokken. Je zorgt ervoor dat denken en doen bij elkaar komen. Jij weet je kennis bevlogen en met trots over te brengen op anderen. 
 • Verbindend
  Je weet denken en doen feilloos met elkaar te verbinden. Je werkt samen met studenten, docenten en partners uit het werkveld. Het kleinschalige onderwijs stimuleert betrokkenheid en verbondenheid.
 • Vormend
  Jouw talent is de basis van je persoonlijke groei. Je coacht en wordt gecoacht en weet precies waar je staat door dagelijkse feedback. Met je hoofd, hart en handen daag je jezelf en je omgeving uit. 
 • Vrijdenkend
  Je kent de kaders waarbinnen je werkt. Maar als het nodig is, treed je ook buiten de gebaande paden. Je zoekt niet naar 1 antwoord, maar vindt verschillende oplossingen.

Visie

We leiden studenten op tot professionals. Startbekwaam door kennis en vaardigheden. En toekomstbestendig door een ondernemende, onderzoekende en verantwoordelijke houding. 

We kennen en zien onze studenten en stimuleren hen tot groei. Dit doen we door samen te werken aan betekenisvolle, levensechte vraagstukken uit de praktijk in een feedbackcultuur waarin leren centraal staat. Dit leidt tot creatieve oplossingen en nieuwe kennis die waardevol zijn voor de maatschappij. 

De afgestudeerde Ad'er:

staat met zijn voeten in de praktijk
bewaart met zijn hoofd het overzicht
verbindt mensen en middelen, en
koppelt daarmee denken aan doen

Doelen

 • Het maximale uit de studenten halen door mbo’ers de mogelijkheid te bieden om naar een hoger niveau onderwijs door te stromen.
 • Studenten beter voorbereiden op de toenemende complexiteit van het werk. 
 • De innovatie- en concurrentiekracht van de regio vergroten door meer hoger opgeleiden af te leveren.
 • Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de beroepen voor de toekomst. 
 • Intensieve samenwerking tussen mbo en hbo. 
123
123

Onderwijsvisie

De Ad-student die bij ons afstudeert is goed voorbereid op de arbeidsmarkt. Hij weet waar zijn talenten liggen en kan strategie en operatie feilloos met elkaar verbinden. Hij heeft een theoretische basis die geïntegreerd is in zijn handelen en kan vraagstukken in zijn domein op hbo-niveau aanvliegen en oplossingen implementeren. 

Lees onze Visie op Onderwijs

 

Managementteam

Het managementteam van de Associate degrees Academie bestaat uit: 
Roland van der Poel, directeur
Paul Wezepoel, manager bedrijfsvoering
Esther Gielen, manager onderwijs
Carla Deijkers – Gelten, senior management assistent  

Contact
Voor vragen voor het managementteam, kun je contact opnemen via het academiebureau (info@ad-academie.nl)