Ondernemen

Ad Small Business en Retail Management in Roosendaal

Introductie

Deze opleiding start niet per september 2018

De Ad Small Business en Retail Management start niet in september 2018. Het ministerie van Onderwijs heeft dit besluit genomen op basis van advies van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO).

De Ad Small Business en Retail Management voldoet volgens de CDHO niet aan de arbeidsmarktbehoefte. Onze opleiding is ontworpen rond het eigen bedrijf van de student. De commissie vindt dat we niet duidelijk genoeg hebben aangetoond dat er ruimte is voor nieuwe ondernemingen in Zeeland en Brabant. En dat er niet voldoende banen zijn voor afgestudeerden van de Ad Small Business en Retail Management, als zij alsnog besluiten in loondienst te willen.

Er is wel een maatschappelijke behoefte aan de Ad Small Business en Retail Management. Dat hebben we onderbouwd en daar is het CDHO het mee eens. Dit houdt in dat het verder opleiden van mensen met een mbo 4-diploma past bij het overheidsbeleid, dat zich richt op een leven lang leren. Ook de vorm waarin de Ad wordt aangeboden, past bij de ontwikkeling naar meer flexibel en vraaggericht onderwijs.

Alternatieven
We vinden dit heel vervelend nieuws. Het enige dat we op dit moment kunnen doen, is vertellen welke alternatieven er zijn als je graag de Ad Small Business en Retail Management in Roosendaal had willen doen.

Je kunt alsnog voor een Ad in Roosendaal kiezen. De volgende Ad’s gaan sowieso van start in september:

• Ad Accountancy (Finance)
• Ad Bedrijfskunde (Business)
• Ad Engineering
• Ad Health & Social Work
• Ad Informatica (ICT)
• Ad Logistiek
• Ad Management

Je kunt er ook voor kiezen om de Ad Small Business en Retail Management ergens anders te volgen. Bij de Avans Academie Associate degrees in Den Bosch kun je je nog aanmelden.

123
123
123