Ad-opleiding Built Environment start in september!

Nieuws - 3 juni 2019

De Ad-opleiding Built Environment is officieel goedgekeurd en start in september. Geïnteresseerde studiekiezers kunnen zich vanaf nu aanmelden in Studielink. Er zijn momenteel 21 personen die aangegeven hebben te willen starten met de opleiding.

Built Environment is de 9de voltijd Associate degree die wordt aangeboden. De Ad-opleidingen Business, Engineering, Finance, Health & Social Work, HRM, ICT, Management en Logistiek startten afgelopen jaar. De Associate degrees Academie is een samenwerkingsverband van Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences

Ad Built Environment
Tijdens de tweejarige Ad-opleiding Built Environment staat de gebouwde omgeving centraal. Studenten leren hoe een omgeving ontwikkeld en ingericht wordt en hoe gebouwen en infrastructuur ontworpen en gebouwd worden. Ze ontwikkelen zich in de richting van bouwkunde, infratechniek en ruimtelijke ontwikkeling.