Groen licht voor 4 voltijd Associate degrees

Nieuws - 9 april 2018

Over enkele Associate degrees is meer duidelijkheid over het starten van de opleidingen per september 2018. De Ad Health & Social Work, Ad Logistiek, Ad Management, Ad Built Environment en Ad Engineering zijn vorige week bezocht door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), die een Toets Nieuwe Opleiding deed. Samen met de macrodoelmatigheidstoets is deze toets nodig om een nieuwe opleiding te mogen aanbieden.

De Ad’s Engineering, Health & Social Work, Management en Logistiek hebben een positief advies ontvangen. Daarmee groeit het aanbod van voltijd Ad-opleidingen van onze academie in Roosendaal dit najaar. We verwachten dat geïnteresseerde studenten zich nog voor de zomer voor deze 4 opleidingen kunnen inschrijven in Studielink. De Ad Built Environment kan helaas nog niet starten per september 2018.

Studiekiezers met interesse in deze 5 opleidingen worden persoonlijk op de hoogte gesteld van deze nieuwe ontwikkelingen.